zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový Plán odpadového hospodářství ČR je vypořádán

03.12.2014
Odpady
Nový Plán odpadového hospodářství ČR je vypořádán

Po půlročním připomínkovém řízení a procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) je Plán odpadového hospodářství pro 2015 - 2024 připraven k projednání Legislativní radou vlády. Ministr Richard Brabec by jej měl poté v průběhu prosince předložit vládě. Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Novou odpadovou legislativou se Ministerstvo životního prostředí zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k návrhu koncepce POH ČR 2015 - 2024 souhlasné stanovisko posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Podle něj bude mít Plán dlouhodobě pozitivní dopad na životní prostředí v České republice, a to přímý i nepřímý (např. omezení těžby surovin). Stanovisko zároveň nařizuje povinnost zajistit monitoring a rozbor vlivů koncepce POH na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vypořádáním připomínek je řádně zakončeno půlroční rozšířené připomínkové řízení tohoto strategického materiálu pro řízení toku odpadů. V rámci mezirezortního řízení přišly řádově desítky zásadních věcných připomínek.

Připravený POH ČR nově zahrnuje i Program předcházení vzniku odpadů, dále analýzu současného stavu odpadového hospodářství i ekonomickou analýzu nakládání s odpady. Závaznou část předkládaného celorepublikového odpadového plánu včetně jeho cílů, zásad a opatření vyhlásí vláda svým nařízením.

Hlavními cíli odpadového hospodářství POH ČR jsou:

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2. Minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi.

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské ,,recyklační společnosti".

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci a využívání odpadů s prioritním cílem odklonu odpadů ze skládek. Nový Plán odpadového hospodářství ČR pro léta 2015 - 2024 navazuje na předchozí POH ČR 2003 - 2013, který byl prodloužen až do letošního roku.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí