zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odvětví služeb hýbe světem

11.12.2014
Obecné
Odvětví služeb hýbe světem

Vícestranné Dohodě o obchodu se službami (ve zkratce TiSA) zatím není v České republice věnováno mnoho pozornosti. Sektor služeb má přitom v ekonomice nezanedbatelný význam, mezinárodní obchod se službami se rychle rozvíjí a jeho liberalizace nabízí pro firmy i spotřebitele velké přínosy.

Služby představují téměř dvě třetiny veškeré produkce světového hospodářství. Ve vyspělých zemích, včetně České republiky, tento sektor také zaměstnává nejvíce lidí. Ve statistikách mezinárodního obchodu nicméně zůstávají služby dosud spíše v pozadí. Skutečností je, že pro celou řadu služeb nemá vývoz za hranice velké opodstatnění. Nelze asi předpokládat, že by třeba kadeřnice vyhledávaly klienty v cizině. Pro mnohé služby však nehrají geografické vzdálenosti tak zásadní roli, příkladem mohou být rozsáhlé stavební projekty. Pro dopravu nebo cestovní ruch je navíc přecházení hranic zcela přirozené.

Navíc zejména díky rozvoji moderních technologií lze další typy služeb úspěšně poskytovat i na dálku, ať už jde o vzdělávací kurzy, software, finanční služby, nebo třeba architektonické projekty. Rostoucího významu dále nabývají služby, které jsou provázány s obchodem se zbožím, například logistika, či s vývozem investičních celků, tedy stavební práce, školení a další.

Trh služeb je ovšem stále silně regulován a obchodování je často obtížné. Překážky, kterými je omezován mezinárodní pohyb služeb, jsou pak zátěží pro vývozce a mohou komplikovat také pohyb zboží nebo investic. Obchod se službami nejvíce zatěžují různá pravidla, podmínky či omezení, které brání přístupu poskytovatelů služeb z jedné země na trh jiné země nebo je na tomto trhu znevýhodňují. Mezi takové překážky patří povinnost založit na daném trhu pobočku, zřídit dceřinou společnost nebo využít místní prostředníky, dále omezení množství poskytovatelů či účasti zahraničního kapitálu, diskriminující požadavky pro získání nutných povolení a další. Prostřednictvím dohod o liberalizaci obchodu se proto státy zavazují tato omezení odstranit a zajistit zahraničním poskytovatelům služeb spravedlivější podmínky.

Významnou příležitostí k dosažení rozsáhlé liberalizace mezinárodního trhu služeb je v současné době dohoda TiSA. Ta přináší obecný závazek nediskriminace, který zaručí cizím poskytovatelům služeb na daném trhu podmínky srovnatelné s těmi, které platí pro domácí subjekty. Dohoda tak zároveň povede ke zvýšení předvídatelnosti při vstupu na tyto trhy. TiSA přitom neomezí právo států na regulaci, pokud daná regulace nediskriminuje zahraniční subjekty. V citlivých oblastech navíc ponechá možnost zavádět libovolná opatření.

Pro Českou republiku nebudou závazky dohody TiSA znamenat výrazné nároky. Trh služeb je již dnes výrazně liberalizován a současná legislativa zpravidla nestanovuje odlišné podmínky pro zahraniční subjekty. Stávající omezení se týkají pouze citlivých oblastí, jako je veřejné zdravotnictví, vzdělávání či sociální zabezpečení, pro které budou v dohodě zajištěny příslušné výjimky. TiSA tedy nenaruší míru ochrany uživatelů a nebude vyžadovat úpravu české legislativy. Dohoda je naopak příležitostí dosáhnout srovnatelné míry liberalizace také u obchodních partnerů, kteří dosud omezují aktivity českých podniků nebo je vystavují nejrůznějším diskriminačním podmínkám.

Vyjednávání dohody TiSA bylo zahájeno na začátku minulého roku a dokončeno má být před koncem roku 2015. Zatím má dohoda 23 účastníků, kteří společně reprezentují zhruba 70 procent mezinárodního obchodu se službami. Vedle EU jsou to především Spojené státy, Japonsko, Kanada, Turecko a další. TiSA by však měla zůstat otevřena také novým účastníkům a do budoucna je zamýšleno i její rozšíření na úroveň všech členů Světové obchodní organizace.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor: Petr Fiala, oddělení společné obchodní politiky, MPO,fiala@mpo.cz.

ZDROJ: buisinessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí