zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inspektoři nebudou s kotrolami spěchat, na případný podnět však musí slyšet

17.12.2014
Bioodpady
Urbánní ekologie
Inspektoři nebudou s kotrolami spěchat, na případný podnět však musí slyšet

Od 1. 1. 2015 je obcím uložena povinnost zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu na svém území.

MŽP už radnicím vzkázalo, že s kontrolami, jak obce tuto povinnost plní, se nezačne hned od 1. ledna, nýbrž až později.

Podle Mgr. Pavly Sibřinové, mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), se inspekce skutečně nechystá kontrolovat plnění předmětné povinnosti ihned po nabytí účinnosti předmětných ustanovení. >>Jiná situace ovšem nastane v případě přijetí podnětu k provedení kontroly. Zde nám správní řád přímo ukládá provést kontrolu a konstatovat, zda je podnět oprávněný či nikoli. Takové kontroly a další postup v těchto případech budou řešeny v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP),<< poznamenává Pavla Sibřinová.

Za nedodržení povinnosti zajistit třídění biologicky rozložitelného odpadu může ČIŽP uložit obci pokutu až do výše 1 mil. Kč. Na obec jako na původce odpadů se vztahují také další povinnosti. ČIŽP jí proto může uložit sankci i za porušení takových povinností, jako jsou např. nezabezpečení shromažďovaných odpadů, nakládání s odpady v místech, která k tomu nejsou určena; předávání odpadů osobám, které k tomu nemají oprávnění; nevedení průběžné evidence o odpadech; nepodání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady či nezpracování plánu odpadového hospodářství obce. To ostatně podle mluvčí ČIŽP bývají nejčastější provinění obcí. U nich pak obci hrozí sankce, podle typu správního deliktu, do výše 1 mil. Kč, do výše 10 mil. Kč nebo - v případě zbavování se odpadů v rozporu se zákonem o odpadech - až do výše 50 mil. Kč.

Možnost odvolání proti rozhodnutí ČIŽP, jímž je udělena pokuta, je dána správním řádem. Uloží-li tedy inspekce obci pokutu, může obec podat odvolání k MŽP. Odvolání musí být podáno ve stanovené lhůtě u příslušného oblastního inspektorátu, který rozhodnutí o pokutě vydal.

Mluvčí připomíná, že ČIŽP a její oblastní inspektoráty se nebrání tomu, aby s nimi obce případně konzultovaly svá opatření ve prospěch třídění BRO. >>Naši inspektoři už nyní se zástupci obcí neformálně diskutují. Je ovšem třeba zdůraznit, že odborníci na odpadové hospodářství, kteří dovedou dobře poradit, jsou rovněž na úřadech obcí s rozšířenou působností, stejně jako na krajských úřadech, přičemž samozřejmě stěžejní slovo má v závěru MŽP,<< uzavírá Pavla Sibřinová.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí