zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyřazené železniční pražce jsou nebezpečným odpadem. A objevují se nám na černých skládkách.

16.12.2014
Odpady
Šlendryján
Vyřazené železniční pražce jsou nebezpečným odpadem. A objevují se nám na černých skládkách.

Vyřazené železniční pražce zřejmě představují nechtěnou věc, ketré se mnoho lidí snaží ilegálně zbavit. Svědčí o tom i černé skládky s tímto odpadem, nedávno např. objevené na jihu Brna.

Podle stanoviska Státního zdravotnického ústavu, je vzhledem k charakteru chemických látek, které byly použity při ošetření dřeva v rámci jejich výroby a následné další kontaminaci pražců související s provozem na železnici, nutné považovat vyřazené pražce za nebezpečný odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento odpad vzhledem k obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. byl zařazen pod katalogové číslo 17 02 01* Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. V minulosti se k impregnaci používaly především dehtovité zbytky z destilací černouhelného koksu, potencované chlorací nebo přímo chlorované fenolové směsi. Jde o silně toxické až karcinogenní organické látky, které mohou v přírodě přetrvávat desítky let. Mezi nejvýznamnější škodliviny použité na ošetření pražců patří polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Do organismu člověka se v plynné fázi mohou dostat přes dýchací cesty, v kapalné a pevné fázi zažívacím traktem, kožní cestou a sliznicemi. Z tohoto důvodu nelze železniční pražce využívat jako stavební materiál. Dlouhodobé působení zmíněných látek může vyvolat zdravotní potíže.

Image 4 of 4Podle platných předpisů tento nebezpečný odpad neměl být vůbec svěřen do rukou soukromých osob. Nicméně k tomuto porušení v minulosti došlo a nyní jsou nuceni otázku likvidace nebezpečného odpadu řešit jeho stávající vlastníci. Obec nemá v tomto případě povinnost takový odpad bezplatně přijímat. Pražce je nutné na vlastní náklady uložit na skládku nebezpečného odpadu nebo zajistit jeho odběr specializovanou firmou, která nebezpečný odpad přijímá. Informace o jejich umístění a provozu si vyžádejte na příslušném obecním či městském úřadě. Pokud vaše obec provozuje spalovnu nebezpečných odpadů, můžete se obrátit na oddělení příjmu odpadu se žádostí o přijetí nebezpečného odpadu. Více informací o rizicích nakládání s železničními pražci obsahuje dokument Státního zdravotnického ústavu. Akutní ohrožení Vám tedy pravděpodobně nehrozí, ale mějte na paměti možné riziko kontaminace zahradní půdy.

Jako nejlepší východisko Vaší situace vidím vzájemnou dohodu na postupu při odstranění pražců. Snažte se předejít zbytečným právním sporům, které bývají často finančně i psychicky náročné a usilujte o zachování dobrých sousedských vztahů
Pokud přesto se sousedem nenaleznete shodu ohledně osudu nebezpečného odpadu na Vašem pozemku, Ekologický právní servis (EPS) ukazuje následující možnosti, jak postupovat:

  1. obrátit se na Českou inspekci životního prostředí, která může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč osobě, která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. Zároveň může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
  2. v případě, že se pražce nacházejí na půdě náležející do zemědělského půdního fondu (nutno ověřit), můžete se obrátit také na orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je místně příslušný obecní úřad.
  3. přestupku se podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dopustí i ten, kdo znečistí půdu nevhodným skladováním škodlivých látek.

Podrobnější informace k právnímu postupu naleznete na webu Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold).

ZDROJ: veronica.cz, upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí