zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny - zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny jako správního úřadu

07.01.2015
Příroda
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny - zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny jako správního úřadu

Ke dni 1. ledna 2015 nabývá účinnosti (společně se zákonem č. 234/2014 Sb. o státní službě) zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.

V části osmé zákona č. 250/2014 Sb. je zařazena také změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem této novelizace je zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny jako správního úřadu, a to právě v souvislosti s právní úpravou obsaženou v novém služebním zákoně. Agentura ochrany přírody a krajiny se dnem 1. ledna 2015 stává zastřešujícím orgánem státní správy pro správy chráněných krajinných oblastí, které budou nadále jejími územními pracovišti. Jedná se pouze o organizační změnu, bez toho, že by došlo k věcné změně kompetencí dosavadních správ CHKO.

Správy CHKO byly dosud (samostatnými) orgány ochrany přírody vykonávajícími státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb. na území chráněných krajinných oblastí a dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území (jednotlivým správám přiřazeným vyhláškou č. 46/2010 Sb.).Nově bude orgánem ochrany přírody namísto jednotlivých správ Agentura ochrany přírody a krajiny s tím, že podle organizačního řádu Agentury budou správy CHKO (24 správ) jejími regionálními pracovišti. Na území Chráněné krajinné oblasti Šumava bude vykonávat státní správu Správa Národního parku Šumava.

Správy národních parků jsou nadále orgány ochrany přírody vykonávajícími podle zákona č. 114/1992 Sb. státní správu na území národních parků. Správy národních parků se nestávají součástmi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Správy NP (Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku Podyjí) jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými MŽP a nepodléhají režimu služebního zákona.

Souběžně je upravována terminologie v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (část padesátá sedmá zákona č. 250/2004 Sb.) a dále je přizpůsobeno dikci nového zákona o státní službě výběr, jmenování a odvolávání ředitele Národního parku České Švýcarsko podle zákona č. 161/1999 Sb. (část dvacátá pátá zákona č. 250/204 Sb.). Správa Národního parku České Švýcarsko je správním úřadem a vztahuje se na ni nový služební zákon. Správy ostatních NP nejsou správními úřady, ale příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem životního prostředí. Problematika právní formy správ všech národních parků by měla být řešena v připravované novele zákona č. 114/1992 Sb., jejímž předmětem je komplexní změna právní úpravy národních parků.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí