zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyšlo Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, které se týká nebezpečných odpadů

06.01.2015
Odpady
Legislativa
Vyšlo Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, které se týká nebezpečných odpadů

Novým zněním se nahrazuje příloha III směrnice 2008/98/ES o odpadech, která obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými...

Česká aosciace odpadového hospodářství informuje, že v Úředním věstníku EU bylo uveřejněno dne 19.12.2014 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014).

Důvody nahrazení přílohy III rámcové směrnice o odpadech:

  • Přílohu III směrnice 2008/98/ES bylo nezbytné změnit tak, aby byly definice nebezpečných vlastností uvedeny do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
  • Názvy nebezpečných vlastností H 5 (,,zdraví škodlivé") a H 6 (,,toxické") byly změněny tak, aby byly uvedeny do souladu se změnami právních předpisů týkajících se chemických látek, a zejména s novými kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.
  • Nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 ve smyslu definic z přílohy III směrnice 2008/98/ES byly přejmenovány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008.
  • Pro někdejší nebezpečné vlastnosti H 12 a H 15 by měly být zavedeny nové názvy, které by zajistily soulad s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se od dne 1. června 2015.

Ke stažení:

narizeni1357-2014.pdf [ 440.04 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí