zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatečné povolení vodního díla

23.01.2015
Voda
Dodatečné povolení vodního díla

Dodatečné povolení vodního díla a vydání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Otázka

Je orgán ochrany přírody povinen vydat (ne)souhlas podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je-li vedeno řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla?

Odpověď

Stavební zákon upravuje v ustanovení § 129 možnost stavebníka nebo vlastníka stavby v případě stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem, při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, požádat o dodatečné povolení takové stavby.

Přestože zákon č. 114/1992 Sb. předpokládá, že souhlas či nesouhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 tohoto zákona vydá orgán ochrany přírody před provedením činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, dikce tohoto ustanovení nevylučuje postup, kdy by toto stanovisko bylo vydáno až následně.

K vyloučení možnosti uplatnit stanovisko orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v řízení o dodatečném povolení stavby není dán žádný zákonný důvod. Na základě ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona musí stavebník předložit podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Existence stavby provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nijak nesnižuje kompetenci orgánu ochrany přírody v tomto stavebním řízení.

Diskrece orgánu ochrany přírody je ponechána, neboť řízení o dodatečném povolení stavby probíhá, jako by stavba nestála. Orgán ochrany přírody může vydat nesouhlas s touto stavbou, a ta pak nebude moci být dodatečně povolena, neboť podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, souhlas orgánu ochrany přírody nezbytný.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí