zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

17.02.2015
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

6. ročník konference s odbornou exkurzí

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 6. ročník konference s odbornou exkurzí

pořádanou pod záštitou
pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
pana Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR,
pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
a pana Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna,

ve spolupráci
s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras
a Nadací Partnerství

za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.,

a projektu COST CZ (LD14054 - Nedřevní lesní produkty v České republice)

Konference se uskuteční 3. - 5. května 2015 v hotelu Santon (Brno).
Témata konference:
? Složky rekreačního a turistického potenciálu území - krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
? Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
? Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
? Poškozování částí přírody rekreačním využíváním - příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
? Environmentální vzdělávání
? Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
? Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru
? ...

Vědecký výbor konference:
předsedkyně:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně (CZ)

členové:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
prof. Ing. Matúš Jakubis, Ph.D. - Technická univerzita vo Zvolene (SK)
prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (SK)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. - Technická univerzita v Košiciach (SK)
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - Česká bioklimatologická společnost (CZ)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
Ing. Hana Uhmannová, CSc. - Vysoké učení technické v Brně (CZ)
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - Česká společnost krajinných inženýrů (CZ)
Ing. Hedvika Psotová - Arvita P, spol. s r.o. (CZ)
Ismo Sarajärvi, MS.c. - Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi (FI)
RNDr. Leoš Štefka - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras (CZ)

Organizační výbor konference:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
Sylva Dvořáková - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
Ing. Hana Kubíčková - Mendelova univerzita v Brně (CZ)
Dana Pernicová - Mendelova univerzita v Brně (CZ)

Přehled důležitých termínů (předběžný)

Zaslání abstraktu příspěvku do 6. března 2015

Zaslání informace o akceptaci příspěvku k přednesu/pro poster
do 13. března 2015

Zaplacení sníženého vložného do 20. března 2015

Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 10. dubna 2015

Zaslání přihlášky do 24. dubna 2015

II. cirkulář s podrobným programem konference 27. dubna 2015

Zaplacení zvýšeného vložného do 27. dubna 2015


Organizační pokyny
Jednací jazyk konference: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk
Jazyk příspěvků ve sborníku: anglický jazyk s českým Souhrnem (viz. pokyny)

Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. Simultánní překlad bude v případě potřeby zajištěn.

Postery budou vyvěšeny celou dobu konání konference. Prosíme dodat při prezenci.
Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě. Články budou recenzovány a nejlepší příspěvky budou doporučeny k publikaci
v odborném periodiku (např. Journal of Landscape Management,
ISSN 1804-2821).

Sborník bude zaslán k hodnocení do Thomson Reuters a k přidělení Conference Proceeding Citation Index. V letech 2010, 2011 a 2013 byl sborník zařazen na Web of Science.

Na exkurzi do jeskyně (varianta exkurze B) je nutné vzít s sebou terénní oblečení, holínky, přilby (stačí cyklistická) a světla. Počet účastníků této exkurze je omezen na 20.

Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání
České komory architektů (ohodnocena 3 body).

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz

Těšíme se na Vaši účast
Organizační a vědecký výbor konference

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí