zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznam provozovatelů zařízení k nakládání s odpady

04.03.2015
Odpady
Firemní ekologie
Seznam provozovatelů zařízení k nakládání s odpady

Dotaz: Prosím o seznam firem , které mohou skladovat odpad s č. 170 409

Odpověď:

Seznamy firem, které jsou oprávněné provozovat zařízení ke konkrétním způsobům nakládání s konkrétními druhy odpadů, jsou určitě vedeny na komerční bázi některými poradenskými firmami nebo průmyslovými Svazy. O jejich úplnosti, kvalitě a ceně nemám informace.

Doplňované a oficiální seznamy je možné bezplatně (jen za poplatek) na požádání získat od orgánů veřejné správy, které mají povinnost je vést na základě příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"). Podle části jedenácté zákona o odpadech, vykonávají veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství, v jejímž rámci jsou povinni vést seznamy, především:

a) ministerstvo životního prostředí,

j) krajské úřady,

k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

Podle § 72 Ministerstvo na základě evidence a ohlašování odpadů a zařízení, shromažďuje a zpracovává zákonem stanovené údaje a co je pro váš účel důležité, podle odst. 1, písm. j)

zveřejňuje

1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,

2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle§ 79 odst. 4 písm. e),

Podle § 78 odst. 2 Krajský úřad

a) uděluje souhlas k provozování zařízení

f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,

g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,


Podle § 79 odst, 1 Obecní úřad obcí s rozšířenou působností

d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,

e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,

§ 39 zákona o odpadech stanoví povinnosti původců, oprávněných osob a orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství při vedení evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB.

Z § 39 vyplývá pro Váš problém, že seznam provozovatelů zařízení, který sháníte, je možné získat na úřadech některých orgánů veřejné správy, jejichž povinností je, mimo jiné, vést, zpracovávat a nebo zasílat ministerstvu zákonem stanovené údaje). Dá se předpokládat, že na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, je možné získat seznam provozovatelů požadovaných zařízení provozovaných na území dané obce, od krajských úřadů na území kraje. Seznam všech zařízení na území ČR by ze zpracovaných doručených hlášení by mělo sestavit podle typu zařízení a druhu odpadů ministerstvo a zveřejňovat je nebo poskytovat alespoň na požádání ministerstvo, což dělá i na základě povinností při jeho výkonu veřejné správy (viz výše).

Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí