zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Australská energetika - to jsou i problémy se znečišťováním ovzduší

11.03.2015
Energie
Australská energetika - to jsou i problémy se znečišťováním ovzduší

Během roku 2012-13 celková spotřeba energie v Austrálii mírně poklesla na 5 884 petajoulů, to je o 316 petajoulů méně než minulý rok. Spotřeba energie rostla hlavně v oblasti těžby, výroby, obchodu a služeb. Celková výroba elektřiny v Austrálii klesla v roce 2012-2013 o 0,3% na 897 patajoulů. Uhlí zůstalo největším zdrojem elektrické energie v Austrálii se 64 %. Zemní plyn tvořil 20 % a obnovitelné zdroje 13% z celkové výroby v Austrálii. Vývoz energie vzrostl o 14% na 15 504 petajoules v 2012-13. Dovoz energie se zvýšil o 5 % na 2 310 petajoules. Ropa a ropné deriváty představovaly většinu dovozu energií v Austrálii.

Vzhledem k obrovským investicím v Západní Austrálii do sektoru LNG má Austrálie do 15 let předběhnout Katar v jeho vývozu. Meziročně je markantní téměř 50% nárůst fotovoltaiky a 30% nárůst u vodní energie.

4 Tab. Výroba elektrické energie podle zdroje

Zdroj

2012-13 (GWh)

2012-13 meziroční změna v %

10tiletý průměrný růst

Podíl v %

Černé uhlí

111 491

-4.4

-0.9

44.8

Hnědé uhlí

47 555

-13.6

-1.7

19.1

Zemní plyn

51 053

5.1

5.7

20.5

Ropa

4 464

65.2

13.9

1.8

Ostatní

1 945

78.8

0.8

0.8

Biomasa

3 151

3.5

6.4

1.3

Vítr

7 328

19.9

29.7

2.9

Voda

18 270

29.7

1.3

7.3

Slunce

3 817

49.2

56.4

1.5

Celkem

249 075

-0.3

0.9

100

Zdroj: http://www.bree.gov.au/publications/aes-2014.html

Austrálie je jedním z předních znečišťovatelů ovzduší v přepočtu na obyvatele. Od 1.7.2012 sociální vláda zavedla u místního průmyslu nepopulární uhlíkovou daň, kterou o dva roky později pravicová vláda zrušila.

Nedostatek vodních zdrojů v některých částech země byl již v minulosti důvodem pozornosti věnované vodohospodářství. Ve druhé polovině 20. století byla realizována řada projektů na zavlažování rozsáhlých oblastí ve vnitrozemí. Nejvýznamnějším byl tzv. Snowy Mountains Scheme, kdy byla vybudována soustava přehrad na divokých horských řekách Sněžných hor na pomezí států Nový Jižní Wales a Victoria, která umožnila regulaci jejich toků směrem na západ do suchého vnitrozemí. Díky tomu byly velké plochy nevyužité půdy uzpůsobeny pro pěstování komerčních zemědělských plodin.

Od roku 2007 platí tzv. Zákon o vodě. Federální vláda přijala 10ti letou strategii Water for the Future, postavenou na 4 pilířích:

  • Boj proti klimatickým změnám
  • Rozumná spotřeba vody
  • Zabezpečení dodávky vody
  • Podpora zdravých řek

Federální vláda se zabývá především programem dlouhodobě udržitelného rozvoje v povodí řek Murray a Darling, tzv. ,,Murray-Darling basin". Jedná se o oblast s rozlohou více než 1mil. km2, která prochází územími 4 australských států a teritoria ACT. Oblast se nachází na jihovýchodě země a je nejvýznamnější zemědělskou oblastí země.

Na úrovni urbanistické politiky vláda představila celou řadů programů zaměřených na oblast rekonstrukce stávající infrastruktury, desalinační program, zefektivnění fungování stávajícího systému a mnohé další. Federální vláda rovněž uvolnila 1 mld. AUD na tzv. rabat domácnostem, které si nainstalují nádrže na dešťovou vodu a systém solárního ohřevu vody.

Protože problematika vody je celonárodního významu, Rada australských vlád tzv. Council of Australian Governments COAG iniciovala vznik dokumentu National Water Initiative a nezávislého poradního orgánuNational Water Commission v roce 2004, která je zodpovědná za implementaci cílů dokumentu. Koordinace svazových vlád má přinést efektivní vodní plánování, rozvoj otevřeného trhu s vodou, registrace, investice, lepší informovanost o zdrojích povrchových i podzemních vod, účinné strukturální nastavení.

V září 2012 čínský ministr pro vodní zdroje s australským protějškem podepsali Memorandum o porozumění. Státy by si měly vyměňovat informace ohledně svých politik, plánování, stavu řek, inovací zavlažovacích technologií a příprav na sucho a záplavy.

Se změnou vlády v září 2013 byly ohlášeny některé změny energetické politiky tykající se především zrušení uhlíkové daně v rámci ,,Direct Action plan" pro snížení emisí oxidu uhličitého. Dále přezkoumání obnovitelných zdrojů a vydání Bílé knihy pro energetiku. Mimo jiné také došlo ke sloučení bývalého Ministerstva zdrojů, energie a turismu s Ministerstvem průmyslu.

Nová vláda zavázala k hospodářským reformám v reakci na rostoucí náklady energií domácností a firem včetně vydání Bílé knihy o energetice. Ta by měla obsahovat integrovaný a účinný regulační systém, který bude podporovat udržitelný rozvoj a budování důvěry obyvatel v ohledu na životní prostředí při investicích do energetického sektoru.

V prosinci 2013 se COAG (The Council of Australian Governments) a Stálá rada pro energetiku a zdroje (SCER) domluvila, že by se Rada měla efektivně soustředit na své priority jako je regulace ropných standardů na trhu se surovinami, vyřešení investic do průzkumu a vývoje zdrojů a rozvíjení konzistentního přístupu v oblasti čistých energií.

Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, její jediný jaderný reaktor o maximálním výkonu cca 10 MW se nachází ve výzkumném centru Australian Nuclear Science & Technology Organisation(www.ansto.gov.au) v Lucas Heights na jihozápadě Sydney. Budoucí potenciální rozvoj jaderné energetiky je předmětem vyhraněných polemik jak na politické úrovni, tak mezi veřejností. Austrálie se rozhodla na konci roku 2011 umožnit vývoz uranu do Indie, země, která není signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

ZDROJ:businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí