zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZMĚNY V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PROVOZOVATELE

06.03.2015
Firemní ekologie
Chemické látky
ZMĚNY V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PROVOZOVATELE

8. dubna 2015, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Legislativa v oblasti chemických látek a směsí je kromě českých zákonů určována také Evropskou unií a není pro Vás určitě jednoduché, se ve všem správně zorientovat a postihnout veškeré povinnosti, které jsou pro uživatele chemických látek/směsí stanoveny jednotlivými zákony, vyhláškami a směrnicemi.

Od 1.6.2015 dochází k zásadní změně v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, v důsledku nařízení CLP, které zavádí zejména novou klasifikaci, včetně označování (výstražné symboly, H-věty ....). Tyto změny se však také promítnou i do ostatních složkových zákonů v oblasti životního prostředí, jako např. aktualizace havarijních plánů, písemných pravidel, označování nebezpečných odpadů, protokolu o nezařazení PZH apod.

Cílem našeho společného setkání nebude Vás zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení legislativy, ale rádi bychom Vám předali praktické informace a zkušenosti v oblasti legislativy nakládání s chemickými látkami/směsmi, které jsme v rámci naší dlouholeté praxe získali, ať už při provádění vnitropodnikových auditů přímo u provozovatelů, tak také při jednání s orgány státní správy.
Neopomeneme připomenout také povinnosti provozovatelů při přepravě nebezpečných látek (ADR).

Seminář je organizován odborně způsobilou osobou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s dlouholetou praxí v oblasti nakládání s chemickými látkami.

Účastníci získají potvrzení o absolvování školení v oblasti nakládání s chemickými látkami/ směsmi a budou schopni sami proškolovat své zaměstnance.

PROGRAM SEMINÁŘE

(9:00 - 13:30 hod)
Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jiří Švachula, CSc. a zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.)
DEKRA CZ a.s. (Ing. Jiří Kokeš - bezpečnostní poradce ADR)
Krajská hygienická stanice (zástupce KHS)
8:30 - 9:00 Prezence účastníků semináře
9:00 Zahájení semináře
9:05 - 13:00 Přednáškový blok
Klasifikace a označování chemických látek/směsí (bezpečnostní listy)
Skladování a řešení havarijních situací
Přeprava nebezpečných chemických látek/směsí
Dopad CLP na složkové zákony (Písemná pravidla, prevence závažných havárií, odpady..)
13:00 - 13:30 Diskuze, ukončení semináře

KONTAKT

EKONOX, s.r.o., V ráji 501, 530 02 Pardubice, IČ: 494 48 951, Tel: 466 415 799, e-mail: info@ekonox.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí