zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako správní úřad

13.03.2015
Příroda
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako správní úřad

Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, novelizoval (s účinností k 1. lednu 2015) mj. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (část osmá).

Touto novelou je - v souvislosti s právní úpravou obsaženou v novém služebním zákoně č. 234/2014 Sb. - zřízena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) jako správní úřad. AOPK je nyní zastřešujícím orgánem státní správy pro správy chráněných krajinných oblastí, které jsou jejími územními pracovišti (15 regionálních pracovišť). Jedná se pouze o organizační změnu, k věcné změně kompetencí dosavadních správ CHKO nedochází.

Nová organizační struktura AOPK je k dispozici na internetových stránkách AOPK:

http://www.ochranaprirody.cz/aopk-cr-informuje/aktuality/nova-organizacni-struktura/

Správy CHKO byly dosud orgány ochrany přírody vykonávajícími státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb. na území chráněných krajinných oblastí a dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území (jednotlivým správám přiřazeným vyhláškou č. 46/2010 Sb.). Nově je za orgán ochrany přírody s těmito kompetencemi označena - namísto správ CHKO - AOPK (§ 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.). Na území CHKO Šumava vykonává státní správu Národní park Šumava.

Uvedená změna se nijak nedotýká právního postavení správ národních parků (NP) - správy NP jsou nadále orgány ochrany přírody, které podle § 75 odst. 1 písm. f) a § 78 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. vykonávají státní správu na území národních parků a dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

Správy NP (Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku Podyjí) jsou podle svých zřizovacích listin příspěvkovými organizacemi zřízenými MŽP. Správa NP České Švýcarsko je správním úřadem. Problematika právní formy správ národních parků bude řešena samostatně v souvislosti s komplexní změnou právní úpravy národních parků (návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., který je nyní předložen k projednání vládě).

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí