zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdy je třeba povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů?

25.03.2015
Příroda
Kdy je třeba povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů?

Zvláště chráněné druhy živočichů podléhají podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přísné ochraně.

Tito živočichové (jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) jsou chráněni ve všech vývojových stádiích a chráněna jsou i jimi užívaná přirozená a umělá sídla a jejich biotop. Zákon zakazuje veškeré zásahy do jejich přirozeného vývoje, jako jsou chytání, chov v zajetí, rušení, zraňování či usmrcování. Zároveň je zakázáno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla a je i zakázáno zvláště chráněné živočichy držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

V odůvodněných případech může orgán ochrany přírody (krajský úřad, na území NP/CHKO správa NP/CHKO) povolit z uvedených zákazů výjimku. Pro povolení výjimky musí být splněny důvody výslovně stanovené zákonem, které zároveň vyplývají z evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V praxi je často problematické určit, zda bude zamýšlený záměr (zejm. stavba či terénní úprava) zásahem do biotopu, jde-li o území splňující svým přírodním charakterem podmínky pro výskyt některého ze zvláště chráněných druhů živočichů, přitom však nelze jednoznačně dokladovat fyzický výskyt jedinců daného druhu na tomto stanovišti.

O škodlivý zásah, zákonem zakázaný, může jít pouze v případě, kdy je jedinec na lokalitě přítomen nebo alespoň lokalitu pravidelně prokazatelně využívá. Nelze vyžadovat ochranu určitých ploch, aniž by byla prokázána zřejmá vazba jedinců zvláště chráněného druhu na ně, ať již z prostorového či funkčního hlediska. V každém konkrétním případě je nutné hodnotit konkrétní intenzitu činnosti i vlastnosti a nároky daného druhu; u každého druhu se reakce na rušení i další zásahy liší a škodlivé jsou pro ně jiné typy činností. Povolení výjimky je třeba v případě, kdy bude škodlivý zásah ve smyslu uvedených znaků prokázán.

Požadavky na ochranu ploch s výskytem chráněných druhů by měly být orgánem ochrany přírody uplatňovány již při územní plánování.

Podrobnosti k aplikaci základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů jsou uvedeny ve Sdělení MŽP, uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 7/2014:

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/1DF6BD7864691E46C1257DC7002F06E0/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_07_listopad-prosinec_final.pdf

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí