zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělství Kosova

12.04.2015
Zemědělství
Les
Zemědělství Kosova

Zemědělská půda tvoří 53 % území Kosova (cca 588 000 ha). Z toho přibližně 63 % připadá na ornou půdu a 37 % na louky a pastviny. Zhruba čtyři pětiny zemědělské půdy se nacházejí v soukromém vlastnictví. Mezi hlavní zemědělské plodiny patří obilniny, vinná réva, brambory, ovoce a zelenina (rajčata, papriky, cibule, zelí, melouny aj.). Význam má také živočišná výroba, především pokud jde o skot, ovce a drůbež.

Kosovo ovšem není schopno v současné době příznivé předpoklady pro zemědělskou výrobu dostatečně využít. Není soběstačné ani v produkci základních potravin a musí převážnou část své spotřeby dovážet. Jak ukazují obchodní statistiky za r. 2010, ukazatel krytí dovozu vývozem se pohybuje na úrovni pouze 12 % v odvětví ovoce a zeleniny, 13 % u obilnin a jen asi 1 % v případě živočišné výroby. Podle údajů za r. 2008 kryl dovoz domácí spotřebu přibližně ze 40 % u zeleniny, ze 46 % u ovoce, 40 % u pšenice, 80 % u masa a 70 % u mléčných výrobků.

Kosovské zemědělství se potýká především s těmito problémy:

 • přílišná fragmentace výroby - průměrná velikost farem dosahuje jen2,5 ha, pouze cca 10 % orné půdy připadá na farmy větší než10 ha;
 • nízká úroveň mechanizace;
 • nedostatek kapitálových investic;
 • z toho plynoucí nízká produktivita;
 • nedostatečné hygienické standardy;
 • nízká úroveň vzdělanosti pracovníků v zemědělství;
 • nedostatek specializace;
 • špatný přístup k úvěrovému financování;
 • nevyhovující stav zavlažovací infrastruktury;
 • znečištění zemědělské půdy a vody (v důsledku nevyhovujícího nakládání s odpady, vč. biologických, nerozvinuté kanalizace aj.);
 • nedostatečná registrace zemědělské půdy, její nedostatečná ochrana a časté využívání pro stavební účely.

Jednou z hlavních překážek, které brání většímu uplatnění zemědělských produktů na trhu, je naprostý nedostatek chladírenských a mrazírenských zařízení a dalších skladovacích kapacit. Převážná většina produkce tak musí být uvedena na trh bezprostředně po sklizni a později v sezoně je nutno tyto komodity pro domácí trh dovážet ze zahraničí. Roste množství skleníků pro pěstování nejrůznějších plodin, nicméně jejich kapacita je stále relativně velmi nízká. Velmi nedostatečný je také systém zavlažování, v současné době pokrývá méně než 20 % orné půdy a je mnohdy v havarijním stavu.

Jen malá část produkce kosovského zemědělství je v Kosovské republice dále zpracovávána. Potravinářský průmysl je málo rozvinut. Chybějí mj. závody na zpracování ovoce a zeleniny, jejich konzervaci, výrobu ovocných šťáv, džemů, aj. Zpracování ovoce a zeleniny probíhá většinou podomácku a pro vlastní spotřebu, trh zásobují jen menší firmy a podle odhadů pokrývají pouze asi 40 % místní spotřeby. Podobná situace panuje v oblasti mlékárenského průmyslu.

41 % území Kosova (464 800 ha) pokrývají lesy. Z toho278 880 hapřipadá na státní a185 920 hana soukromé lesy, které jsou rozděleny mezi přibližně 120 tisíc drobných majitelů. 93 % z celkové rozlohy představují listnaté lesy, především dubové a bukové. Na jehličnany připadá pouze 7 %. Celkový objem dřeva ve státních lesích se odhaduje na33,5 mil. m3, v soukromých na19,5 mil. m3. Odhaduje se, že na 40 % rozlohy státních lesů a 30 % rozlohy soukromých lesů probíhá ilegální, nekontrolovaná těžba dřeva, jednak pro průmyslové účely, jednak na topivo.

Celkové zásoby (mil. m3)

Roční limit těžby (tis. m3)

Buk

16,0

436

Dub

9,7

212

ostatní listnaté

9,7

129

Jedle

1,6

42

Smrk

1,4

26

Borovice

2,0

49

ostatní jehličnaté

0,2

6

ZDROJ:businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí