zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MA ISOH: Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků

07.04.2015
Odpady
MA ISOH: Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků

CENIA provozuje pro Ministerstvo životního prostředí od 1. 1. 2009 Informační systém pro sledování toku vybraných autogramů: MA ISOH. Systém byl vybudován na základě přijetí vyhlášky č. 352/2008 Sb., která stanovila povinnost online evidence vybraných autovraků (vozidel kategorie M1 a N1 - osobní vozidla a dodávky) přijímaných do zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností - do autovrakovišť. Spuštění MA ISOH bylo prvním krokem k online elektronizaci ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství. Nahradilo se velmi neefektivní zasílání jednotlivých kopií ,,Potvrzení o převzetí autovraku", které musela všechna zařízení pro sběr a zpracování autovraků pravidelně v listinné podobě zasílat na Ministerstvo životního prostředí.

Systém je provozován jako otevřený, a proto je online propojen s jednotlivými krajskými úřady, které do něj vkládají informace o nově vydaných souhlasech a změnách souhlasů k provozování autovrakovišť. MA ISOH je také připojen na CzechPOINT, jehož prostřednictvím mohou provozovatelé autovrakovišť získat nebo měnit přístupové údaje do systému.

Každý provozovatel autovrakoviště do systému MA ISOH prostřednictvím bezplatného softwarového nástroje nebo pomocí běžně dostupných komerčních programů vkládá informace o přijatém autovraku do svého zařízení, jako jsou: identifikační údaje obsažené v technickém průkazu vozidla, informace o vlastníkovi, stavu autovraku (je-li autovrak úplný) a jeho hmotnosti. Od 1.10.2014 jsou také přidávány fotografie vozu dokumentující jeho stav při převzetí do zařízení. Na základě vyplnění všech potřebných údajů je vlastníkovi vozidla nebo jeho zástupci, který vozidlo do zařízení přivezl, vydáno potvrzení o převzetí autovraku. Tento dokument musí být následně předán na oddělení dopravně správních agend úřadů obcí s rozšířenou působností jako doklad pro vyřazení vozidla z Centrálního registru vozidel.

Nejen pracovníci Centrálního registru vozidel, ale kdokoli si může ověřit, zda-li jeho vozidlo bylo legálně a ,,ekologicky" zpracováno. K tomu stačí navštívit stránku https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient

Na stránkách systému je také zveřejňován aktuální seznam všech autovrakovišť, které jsou provozovány na základě povolení příslušného krajského úřadu. Seznam je dostupný zde.

Od 1.1.2009, kdy by systém zprovozněn, bylo do systému vloženo 839 552 autovraků (stav k 3. 3. 2015). Aktuálně je v systému registrováno 568 autovrakovišť, přičemž aktivních (min. 1 přijatý autovrak od 1.1. 2015) je 464.

Historická statistika vývoje počtu přijatých autovraků

Zdroj: MA ISOH

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí