zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DEZA a životní prostředí

23.04.2015
Chemické látky
DEZA a životní prostředí

deza a zivotni prostrediDEZA, a. s. si je vědoma možného vlivu chemických výrob na životní prostředí. Nemalé částky jsou proto směrovány do ekologizace výrob. Od roku 1993 Deza investovala do ekologie více než 2,6 miliard Kč. Cílem těchto investic je minimalizovat veškeré emise škodlivin vznikající při skladování surovin a výrobků i při samotné výrobě. Emise škodlivin do ovzduší jsou snižovány tak, že se postupně utěsňují (hermetizují) veškerá technologická zařízení. Vznikající plyny (většinou zdroj zápachu) jsou průběžně odváděny do lokálních spaloven, kde dochází k jejich dokonalému spálení.V souladu s politikou maximálního úsilí ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců věnuje Deza velkou péči zeleni jak v areálu, tak v nejbližším okolí.

Za naplňování zásad environmentální politiky jsou v rámci svých činností a kompetencí zodpovědné všechny útvary společnosti s cílem, aby rozvoj podniku směřoval k trvalému a nezvratnému snižování všech negativních dopadů společnosti na pracovní a životní prostředí.

Během roku 2011 byla provedena hermetizace celého výrobního procesu a skladovacích zásobníků na výrobu naftalenu, včetně veškerého zařízení pro manipulaci s tekutým naftalenem. Dne 19. září 2012 byla tato ekologická investice uvedena kolaudačním rozhodnutím do trvalého provozu. Přínosem investice je, vedle dalšího snížení občasného zápachu, především výrazné snížení emisí naftalenu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o časově i finančně náročné úkoly (tabulka vynaložených nákladů (externí odkaz) (nové okno)), je plnění našeho ekologického programu rozloženo do delších časových úseků (tabulka s detailnějšími informacemi (externí odkaz) (nové okno)).

Za posledních 10 let bylo na ekologické investice vynaložena více než jedna miliarda korun, což představovalo 27 % veškerých investic.

DEZA, a. s. jako výrobce chemických látek řádně plní své povinnosti vyplývající z legislativy REACH. Detailnější informace o celé legislativě, časových etapách jejího zavádění a nových povinnostech výrobců chemických látek je možné nalézt například na stránkách: echa.europa.eu (externí odkaz) (nové okno).

Podrobnější informace o legislativě REACH ve společnosti DEZA, a. s. je možné získat na emailové adresereach@deza.cz

K 30. 11. 2010 DEZA, a. s. zaregistrovala u Evropské chemické agentury (ECHA) v Helsinkách 44 chemických látek. Jako součást registrační dokumentace byly předloženy především fyzikálně-chemické a ekotoxikologické informace o jednotlivých látkách. Proces plnění legislativy REACH však tímto pro společnost DEZA, a. s. neskončil. V následujícím období proběhne druhá vlna registrací a u některých látek také proces povolování.

ZDROJ. www.deza.cz


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí