zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skladování asfaltu

20.04.2015
Odpady
Firemní ekologie
Skladování asfaltu

Dotaz:

Prosím musí být povolení na skladování vyfrezovaného asfaltu, který není veden jako odpad,ale bude nadále používán k opravě komunikací?

Odpověď:

Jde-li vám o povolení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen ,,zákon o odpadech"), musel by být vyfrézovaný asfalt odpadem, neboť předmětem úpravy zákona o odpadech (§ 1), je úprava pravidel předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Mimořádné případy, na které se zákon o odpadech také vztahuje, aniž by byly odpady, jsou vybrané výrobky, v podstatě určené ke zpětnému odběru a jmenované ve 4. části zákona o odpadech. Naopak odpady, na které se zákon o odpadech nevztahuje, jsou odpady vyloučené z působnosti zákona o odpadech, stanovené v jeho § 2.

Pro odpovědi na dotazy podobné vašemu, je proto nutné vědět určitě, zda věc (v tomto případě asfalt) je nebo není odpadem. Ustanovení zákona o odpadech se budou vztahovat pouze na movitou věc, v tomto případě asfalt, který v souladu s § 3 je odpadem a spadá do jeho působnosti (§ 2). Odpadem se movitá věc stává pokud naplňuje definici pojmu odpad (§ 3 odst. 1) zákona o odpadech, vlastník se jí zbavuje některým ze způsobů stanovených v § 3 odst. 2 nebo neprokáže krajskému úřadu v řízení o odstranění pochybností (§ 3 odst. 8), že se věci nehodlá zbavovat. Dalšími důležitými ustanoveními § 3 zákona o odpadech, jsou odst. 5, který stanoví, kdy věc vzniklá při výrobě se stává odpadem nebo vedlejším produktem (odpad musí splnit všechny podmínky a kritéria v tomto ustanovení uvedená. Podobně podle § 3 odst. 6 jsou stanoveny podmínky, kritéria a způsoby využití odpadu, kterým odpad musí být podroben, aby přestal být odpadem (to zřejmě není váš případ).

Výše uvedená odpověď je obecně platná pro zařazení odpadů do režimu zákona o odpadech. Zda musí vlastník, původce, oprávněná osoba mít nějaké povolení (souhlas) k nakládání s konkrétním odpadem, již stanoví zákon o odpadech.

Faktem však je, že pro vámi uvedený případ skladování vyfrézovaného asfaltu, je závěr stejný, ať již je veden jako odpad nebo např. jako materiál. I kdyby byl skladován jako odpad, jako původce tohoto odpadu k jeho pouhému skladování byste žádný souhlas podle zákona o odpadech stejně nepotřebovali. V úvahu nepřipadá ani souhlask nakládání s nebezpečnými odpady, neboť asfalt (na rozdíl od kyselých a jiných dehtů) je podle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů) odpadem kategorie ostatní odpad ,,O" a nikoliv kategorie nebezpečný ,,N". Navíc novelou zákona o odpadech zákonem č. 169/2013 Sb. byla zrušena povinnost původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (§ 16 odst. 3).

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí