zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Černé skládky hyzdí naši zem

09.06.2015
Odpady
Černé skládky hyzdí naši zem

Se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala recyklovat stále větší množství produkovaných odpadů. Černé skládky přesto zůstávají palčivým problémem našeho životního prostředí.

Že staré spotřebiče do popelnice nepatří už by měl dnes vědět každý. Stejně tak od 1. dubna vzniká v České republice obcím povinnost začít třídit bioodpad. A pochopitelně jsou tu i známé barevné kontejnery pro třídění odpadu, kam patří papír, sklo, karton, plasty a další odpadky.

Od vstupu do EU vzniklo v Česku téměř 1250 sběrných dvorů (sběrných středisek odpadu), která schraňují odpad nepatřící do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení a především jsou vybavena speciálními kontejnery na různé typy odpadů, vč. například stavební suti a pneumatik.

I přes to všechno Česká republika stále trpí desetiletí starým "nešvarem", kterým jsou černé skládky. Tedy haldy odpadků poházené často jen tak podél silnic, lesů, opuštěných budov nebo stavenišť. V posledních letech jich ubývá, ale boj proti černým skládkám zůstává i nadále obtížný.

Černá skládka - co to je?

Černá skládka představuje nelegální uložení odpadů. V okamžiku, kdy někdo vyhodí své odpady na místo, které pro ně není určeno, vzniká nebezpečí úniku jedovatých či jinak škodlivých látek do ovzduší, půdy nebo vody. Výsledkem může být ohrožení místních ekosystémů nebo dokonce zdraví lidí.

Stranou nezůstává ani estetické hledisko. Ulice nebo škarpy plné odpadků nemohou lahodit snad žádnému oku. Přitom ke vzniku černé skládky můžeme přispět nevědomky dokonce i my sami. Třeba jen tím, že na daném místě odhodíme PET lahev, igelitku, nebo jiný obal.

Nakládání s odpady je přitom v dnešní době výrazně jednodušší, než v minulosti. Kontejnery pro tříděný odpad se nacházejí v průměru jen něco přes sto metrů od většiny bydlišť. Sběrné dvory jsou v každém větším městě.

Problémová legislativa

Dnešní zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.), ač jinak poměrně přísný, pojem "černá skládka" vůbec nezná. Úprava z roku 2001 navíc přinesla spíše zhoršení situace, když nahradila relativně funkční zákon z roku 1997..

Jasná je situace pouze v okamžiku kdy se prokáže, že je zároveň vlastníkem nebo původcem zde shromážděných odpadů. Dohledání "zodpovědné" osoby, ať už fyzické či právnické, je ale ve většině případů nemožné neboli velmi komplikované. Sankce jsou přitom vysoké, u firem mohou dosáhnout až 50 mil. Kč, u fyzických osob až 1 mil. Kč.

Tím, kdo zjišťuje původce odpadu je vždy příslušná obec. Sankci ovšem ukládá Česká inspekce životního prostředí v přestupkovém řízení. Možnost uložit pokutu mají však i obce, a to za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Tento přestupek může být pokutován až 50 000 Kč.

Přitom samotné obce se mohou zasadit o to, aby černé skládky vznikaly méně. Třeba už tím, že budou své obyvatele lépe informovat o možnostech legálního uložení odpadů.

Hnutí Duha doporučuje předcházet vzniku černých skládek. Kdykoliv takovou skládku ve svém okolí zaznamenáte, obraťte se na obecní úřad odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství, Městskou policii nebo nejbližší oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí.

Kdo se o to postará?

Jak jsme vysvětlili výše, dohledat "viníka" a především mu vinu dokázat je nesnadné, ne-li dokonce nemožné. Starost o odstranění černé skládky tak dnes leží především na obecních úřadech obcí na jejichž území se skládka nachází.

I to je ale jeden z důvodů, proč odstraňování skládek někdy probíhá tak pomalu - obce se častou přou komu vlastně znečištěné území patří. Ještě podstatnějším problémem jsou však ekonomické náklady.

Odstranění takové černé skládky představuje totiž pro české obce vždy výdaje navíc. V době napjatých rozpočtů je i pár desítek nebo dokonce stovek tisíc z obecní kasy nepříjemným zásahem do celkové ekonomické rozvahy.

Iniciativu proto v České republice, ale i jinde ve světě, postupně začali přebírat samotní občané. Právní poradna Frank Bold například nabízí ve své Poradně hned několik odpovědí na to jak se pokusit problém černých skládek ve vašem okolí řešit.

Řešení "zdola"

Nevzhledné kupy odpadků povalující se v našem nejbližším okolí pochopitelně většině lidí vadí. Naštěstí se najdou i tací, kteří jsou ochotni s tím začít něco dělat. Patří mezi ně například autoři projektu ZmapujTo.cz.

Jedná se o interaktivní mobilní aplikaci, do které může každý zaslat informaci o nové černé skládce - vyfotit ji, přesně udat její polohu a složení a také nahlásit stav řešení situace. Dnes se na mapě nachází kolem 4000 nahlášených černých skládek.

ZDROJ: ekobonus.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí