zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo může být žadatelem o povolení ke kácení dřevin?

04.06.2015
Příroda
Kdo může být žadatelem o povolení ke kácení dřevin?

Žadatelem o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les může být vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, dále též nájemce nebo jiný uživatel pozemku, pokud předloží souhlas vlastníka pozemku.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví, kdo může podat žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 tohoto zákona). Určení možného žadatele je třeba odvodit z náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin stanovených v § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Podle § 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky musí žádost o povolení obsahovat doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. Oprávněným žadatelem tedy může být - vedle vlastníka pozemku - také nájemce nebo uživatel pozemku. Vyhláška č. 189/2013 Sb. blíže nedefinuje obsah pojmu ,,uživatelský vztah" k pozemku, lze tedy připustit jakýkoliv právní vztah vyplývající ze smlouvy nebo z rozhodnutí, který určitý způsob užívání pozemku zakládá. Půjde především o pacht, výprosu, výpůjčku, věcná břemena, správu cizího majetku, ale i o další typy smluvních vztahů (např. smlouvu o dílo), pokud na jejich základě daný subjekt pozemek (byť na omezenou dobu) užívá a v souvislosti s výkonem práv založených smlouvou/rozhodnutím zamýšlí provést kácení dřevin.

K žádosti podané nájemcem/uživatelem je vždy nezbytné předložit písemný souhlas vlastníka pozemku.Vlastník pozemku bude zároveň účastníkem správního řízení o povolení kácení se všemi procesními oprávněními z tohoto postavení vyplývajícími.Adresátem povolení ke kácení, včetně případné povinnosti provést náhradní výsadbu, bude nájemce/uživatel pozemku. Orgán ochrany přírody není v případě, že je žádost podána nájemcem či uživatelem pozemku a je doložen souhlas vlastníka s kácením, oprávněn vyžadovat předložení plné moci vlastníka pozemku k zastupování v řízení o povolení kácení nájemcem či uživatelem.

Autor. Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí