zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědný výzkum a inovace

27.07.2015
Obecné
Odpovědný výzkum a inovace

RRI usiluje o to, aby se ve vzájemném širokém dialogu všech zainteresovaných stran odhalovaly možné kladné, ale i záporné dopady, a to zejména při zavádění nových technologií.

Člen předsednictva Technologické agentury ČR Miroslav Janeček se účastnil na pozvání pořadatelů workshopu na téma ,,odpovědný výzkum a inovace" (Responsible Research and Innovation - RRI), pořádaného v rámci FP7 projektu ResAGorA. Tento, již pátý, workshop byl věnován problematice řízení procesů (governance) v rámci RRI, zatímco jeden z předchozích byl věnován roli poskytovatelů veřejné podpory v konceptu RRI.

EK definovala RRI jako integrující prvek ve svém třípilířovém přístupu k výzkumu a inovacím, který sestává z excelentní vědy, konkurenceschopného průmyslu a lepší společnosti. Koncept RRI by měl posílit jejich vzájemnou provázanost a synergické působení a měl by se stát nástrojem k překonání napětí mezi těmito pilíři.

RRI usiluje o to, aby se ve vzájemném širokém dialogu všech zainteresovaných stran odhalovaly možné kladné, ale i záporné dopady, a to zejména při zavádění nových technologií. Jmenovitě lze ze sociálních výzev jmenovat např. udržitelnost a bezpečnost, kde se zvažují potenciální rizika a obecný či etický zájem (problém) zainteresováním potenciálních hráčů. Jako příklad lze uvést např. výzkum a zavádění těžby břidlicového plynu, které se týkají lokálních, stejně jako geopolitických záležitostí. Regulaci geneticky modifikovaných organizmů je zase třeba vnímat z pohledu bezpečnosti, ale řada veřejných i politických diskusí je vedena z pozic ochrany přírody, zemědělství a konkurenčních vlivů. Do konceptu RRI se ale vejde i diskuse o vyrovnávání příležitostí pro některé skupiny (genderová problematika), nebo společenské dopady automatizace výrob.

Vedle zvýšení pocitu vlastní odpovědnosti z pohledu konceptu RRI u účastníků dialogu je výzvou pro řízení RRI takové jeho nastavení, aby toto skutečně podporovalo a integrovalo ideje RRI, ale rovněž sloužilo k učení, experimentování a diskusím. Klíčovým aspektem, který je třeba uvážit, je nutnost postupně vytvářet potřebné formy a mechanismy, ať již jde o návrh principů, profesionální vzdělávání, dobrovolné ústupky (např. firem), účast veřejných subjektů i dalších stakeholderů, finanční pobídky nebo ,,tvrdou" regulaci. Toho lze dosáhnout dobrou koordinací procesu, vyjednáváním a evaluací.

Jako součást projektu byly představeny i předběžné závěru dílčího projektu MORRI, který je zaměřen na monitorování procesů a stavu ve vybraných zemích Evropy. Do této části projektu je zapojena i Česká republika (viz https://morri.res-agora.eu/reports).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí