zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CNG/LNG sektor se úspěšně prezentoval na světové plynárenské konferenci WGC 2015

30.06.2015
Ekologická auta
CNG/LNG sektor se úspěšně prezentoval na světové plynárenské konferenci WGC 2015

Světová plynárenská konference WGC 2015 je již minulostí.

Zatímco v konferenčních prostorách se živě diskutovalo o dodávkách zemního plynu, investičních projektech, exploraci a těžbě plynu, či cenové politice, pozadu nezůstal ani výstavní pavilón na téma ,,Zemní plyn v dopravě" (pod pracovním označením ,,NGV Village"), který byl prvním svého druhu pořádaným v rámci WGC a snad i úspěšným modelem pro nadcházející světové plynárenské konference.

Uvítací řeč obstaral přímo ve výstavním pavilónu prezident Mezinárodní plynárenské unie (IGU) Mr. JeromeFerrier, který přivítal účastníky a hosty a ve svém příspěvku pojednal o stále se zvyšujícím významu a spotřebě zemního plynu coby ekologicky šetrné a nákladově příznivé pohonné hmotě v dopravě. Vyjádřil také své přesvědčení, že společností podnikající v odvětví zemního plynu v dopravě, jež se tohoto ročníku světové plynárenské konference účastní, budou na této konferenci úspěšné.

,,Naše akce je zaměřena především na to, abychom do našeho odvětví přilákali zájem investorů a aby se zvýšilo povědomí o tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Chceme poukázat na fakt, že zemní plyn je spolehlivým a ekonomicky zajímavým palivem budoucnosti, na které se lze spolehnout. Jsem si jist, že díky spolupráci s asociacemi, sdruženími či dalšími subjekty hájícími zájmy různých průmyslových odvětví, z nichž mohu např. uvést zájmovou asociaci NGV Global zastupující zájmy průmyslu výroby automobilů s pohonem na zemní plyn, se stále více přibližujeme reálným řešením a koncepcím s potenciálem dále posílit současnou pozici zemního plynu ve světě," dodal Mr. Ferrier.

Výkonný ředitel světové plynárenské konference WGC PARIS 2015, Mr. Daniel Paccoud a výkonný ředitel zájmové asociace NGV Global, Mr. Diego Goldin, již v březnu 2014 uvedli, že jedním z jejich prioritních cílů je prezentace odvětví zemního plynu v dopravě také v rámci významné světové plynárenské akce. A právě tento cíl byl na WGC 2015 nepochybně splněn. Ve výstavních prostorách doprovodné výstavy WGC 2015 mělo své stánky na 50 vystavovatelů z daného odvětví, a to včetně stánku společnosti Galileo Technologies projektující, vyrábějící a dodávající řešení i technická zařízení pro CNG/LNG sektor a dlouhodobě podporující zájmovou asociaci NGV Global, či americké korporace CleanEnergyFuels, zastoupené svou dceřinou organizací CleanEnergyCompression (dříve ,,IMW Industries"), jež je stabilním dodavatelem kompletních CNG systémů.

Společnosti dlouhodobě podporující úsilí zájmové asociace NGV Global jako např. EmersonProcess Management, výrobci nádrží na CNG, poskytovatelé a dodavatelé CNG/LNG technologií a zařízení, se vyjádřili pro větší zastoupení zemního plynu v dopravě a zdůraznili, že zemní plyn je nejen perspektivní pohonnou hmotou v oblasti pozemní dopravy, ale své využití najde rovněž v oblasti námořní dopravy i mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Asociace NGV Global přivítala v rámci WGC 2015 rovněž dva nové členy, společnosti JC Carter (výrobce jednotek pro plnění zkapalněného plynu) a OasisEngineering (výrobce a poskytovatel CNG technologií pro dopravní odvětví), jež se staly novými členy právě na pařížské WGC 2015. NGV Global vítá stále zvyšující se zájem mnoha dalších firem a společností o členství v této organizaci.

Asociace NGV Global se letošní pařížské světové konference/výstavě WGC 2015 účastnila společně se svou evropskou přidruženou asociací NGVA Europe, jež byla rovněž spolupořadatelem výstavního pavilonu NGV Village. Především její zásluhou se pařížské konference WGC 2015 zúčastnily také společnosti Mercedes-Benz (sponzoring seminářů tematicky navazujících na aktivity vystavujících subjektů v rámci NGV Village), Iveco (divize CNH Industrial) či Renault Trucks (rovněž sponzoring seminářů). Automobily s pohonem na zemní plyn (NGV), které tyto firmy v rámci přidružené výstavy vystavovaly, vnesly do programu konference zcela novou dimenzi.

Dále je třeba zmínit četné další vystavované vozy, které se mj. zúčastnily letošního ročníku Blue CorridorRally 2015 (6 800 kilometrů dlouhá trasa vedoucí z Moskvy a St. Peterburgu do západní Evropy) sponzorovaného plynárenskými společnostmi Gazprom a E.ON. Prezentována byla také lehká užitková vozidla či autobusy s pohonem na zemní plyn.

Asociace NGV Global si považuje za velkou čest, že byla také na konferenci/výstavě WGC 2015 oslovena zástupci mnoha různých zemí, kteří teprve analyzují možnosti, či již začínají podnikat první kroky a opatření v oblasti zemního plynu v dopravě. Široké spektrum zkušeností, jimiž naši stálí a přidružení členové disponují, je garancí toho, že budou poskytnuty veškeré nezbytné informace, know-how, návody, kontakty atd., díky kterým mohou případní noví zájemci o tuto problematiku ušetřit značné penzum času. Zajistí se tak rovněž, že plánované investice budou vynaloženy účelně.

Program seminářů pořádaných v rámci WGC 2015 se mohl pochlubit mimořádně vysokou účastí. Prezentace s volným vstupem byly častým podnětem pro rozvinutí živých a obsahově zajímavých diskusí, jakož i zajímavou příležitostí k oslovení případných zájemců z obchodní branže a jejich pozvání do stánků vystavovatelů. Zpětná vazba, kterou asociace NGV Global obdržela přímo od vystavovatelů, byla velmi příznivá, neboť objem obdržených komerčních poptávek byl (dle sdělení mnohých z nich) mnohem vyšší, než jaký se původně očekával. Vystavovatelé hodnotili svou účast na přidružené výstavě WGC 2015 velmi pozitivně. Jeden vystavovatel dokonce uvedl, že celkový objem komerčních poptávek obdržených na této výstavě v součtu výrazně předčil poptávku z posledních dvou oborových obchodních veletrhů, jichž se účastnil.

Diskuse se účastnili také poskytovatelé z oblasti midstreamu (zpracovatelé a výrobci zemního plynu, CNG/LNG atd.), kteří jsou si rovněž dobře vědomi zajímavých obchodních příležitostí nejen v odvětví zemního plynu v dopravě, ale také v oblasti jeho přepravy, dávkování/doplňování (plnicí stanice), či nabídky vhodných technologií. Součástí diskuse byly i možnosti spolupráce v oblasti doplňování paliva (CNG/LNG) či v oblasti technologie jeho uskladnění v pozemní a námořní dopravě.

Asociace NGV Global uspořádala u příležitosti WGC 2015 také schůzi představenstva a účastnila se (společně se svou evropskou přidruženou asociací NGVA Europe i některými dalšími organizacemi) také politických a technických fór a schůzí, jež se zde konaly. Tím současně navázala na již probíhající přípravy na plánovanou a již dnes připravovanou výstavní akci NGV Global 2016 (informace o ní budou aktualizovány).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí