zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podniky neví o povinnosti mít energetický audit, lhůta pro splnění vyprší letos v prosinci

30.07.2015
Energie
Firemní ekologie
Podniky neví o povinnosti mít energetický audit, lhůta pro splnění vyprší letos v prosinci

Dvě třetiny podniků neví o nové povinnosti zpracovávat energetický audit, nebo nemá o problematice dostatek informací.

Povinnost je daná novelou zákona o hospodaření energií, která začala platit od července.

,,Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za čtyři roky," stojí v zákoně. Podle dřívějších informací se nová povinnost týká asi 2150 firem. Povinnost zpracovat audit nemá podnikatel, který má zaveden systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy.

Velké výrobní podniky, ale třeba i obchodní řetězce budou muset poprvé zpracovat energetický audit k 5. prosinci 2015. ,,Třetina firem o nové povinnosti vůbec neví. Druhá třetina podniků je informovaná nedostatečně či zmatečně a zároveň vylučuje, že je možné novým zákonným povinnostem ve stanové prosincové lhůtě dostát," upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel společnosti Bureau Veritas.

Co je smyslem novely zákona o hospodaření energií

Smyslem novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou ke snížení výdajů vynakládaných za energie, a zvýšení konkurenceschopnosti. ,,Energie jsou zásadní položkou a ve velkých podnicích tvoří 30 až 50 % variabilních nákladů a zákon vlastně pobízí podniky k racionálnějšímu uvažování v této oblasti. Vztahuje se na firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro," informuje Jakub Kejval.

Tři cesty, jak mohou firmy vyhovět požadavkům novely zákona

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona. Pokud preferují jednorázové řešení, zvolí energetické audity. Jestliže dají přednost systémovému řešení, vyberou si zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. Nutnost zpracovávat audity jim tak odpadne. Další možností je certifikace podle ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky. ,,Tuto alternativu ale osobně nepovažuji za příliš šťastné řešení a kombinaci jednorázového vstupního auditu s tříletým cyklem ISO 14001 nedoporučuji," uzavírá generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Jakub Kejval odpovídá na nejčastější dotazy firem k novele zákona o hospodaření energií

Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?

Nic není zadarmo. Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově jednotky stovek tisíc korun (dle velikosti energetického hospodářství). Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho provedení se podniku násobně vrátí ihned po prvním realizovaném energeticky úsporném projektu.

Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015. Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna. Při nesplnění je firma dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Kdo může provádět energetické audity?

Seznam energetických specialistů naleznete na stránkách MPO. Energetické audity tedy mohou provádět tyto fyzické osoby nebo právnické osoby jako Bureau Veritas, které je zaměstnávají či najímají externě. Jak se stát energetickým specialistou? Odpověď opět na stránkách MPO.

Kdo může implementovat ISO 50001?

Implementovat ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií může každá firma sama (obvykle má na starosti manažer kvality) nebo ve spolupráci s jakoukoliv zkušenou poradenskou firmou. Společnost Bureau Veritas ráda doporučí osvědčené partnery, neboť sama z důvodu možného konfliktu zájmů nemůže implementovat.

Kdo je oprávněn udělovat certifikáty ISO 50001?

Certifikáty ISO 50001 může udělovat akreditovaný certifikační orgán. Bureau Veritas je lídrem v certifikaci energetického managementu v ČR i v Evropě v certifikaci energetického managementu v ČR i v Evropě s proškolenými a zkušenými auditory. Mezi první klienty s certifikátem ISO 50001 od BUREAU VERITAS patří například Veolia Energie ČR, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., OP papírna, s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o.

Více o energetických auditech, certifikaci ISO 50001 a povinnostech podle zákona č. 406/2000 Sb. se dozvíte na odborném semináři 16.července na 2015.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 64 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

Certifikace systémů managementu:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.

Certifikace produktů:
FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)

Verifikace:
GHG

Inspekce:
ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí