zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

29.09.2015
Les
Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

Účast v mezinárodních organizacích, projektech a programech je pro lesnický výzkum nezbytná...

Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolupracují s nejrůznějšími subjekty a organizacemi vzahraničí. Prezentují své výsledky na mezinárodních setkáních a konferencích a naopak si odsud odvážejí nové poznatky ze světa vědy a výzkumu v ostatních zemích.

Letos v září se v Durbanu v Jižní Africe uskuteční pod záštitou FAO (Food and Agricultureorganizationof United Nations) 14. Světový lesnický kongres (Worldforestrycongress). Také VÚLHM zde bude mít svého zástupce. Ředitel Bohumír Lomský představí ve svém příspěvku hodnocení výzkumu zaměřeného na zotavování lesů v ČR v lokalitách ohrožených imisemi.

(http://webapps.daff.gov.za/wfc2015/English/HOME.html)

Spolupráce s FAO se odehrává také v oblasti myslivosti a ochrany přírody. Od roku 1996 zajišťuje Útvar myslivosti VÚLHMsemináře pro země západní a středníAsie. ,,Vzhledem k úspěchu prvního semináře, kterýzačal být označován jako "Pražská iniciativa" byl takovýtoseminář pořádán ještě v roce 1999 v Židlochovicích a dále vTurecku a Kazachstánu," uvedl vedoucí Útvaru myslivosti František Havránek.

spolupráce

Prezentace lesnického výzkumu na seminářích a kongresech se účastní i ředitel VÚLHM Bohumír Lomský a jeho zástupce Vít Šrámek. oto archiv VÚLHM

Letos včervnu se konal seminář na téma Ecology, Economy and sustainablewildlife management. Semináře, na kterém se podílela kromě FAO i CIC (mezinárodní myslivecká organizace), GIZ (Německá organizace pro rozvoj a mezinárodní spolupráci), i UNDP,se zúčastnili zástupci Mongolska, Kazachstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Gruzie, Armenie, Ruska a Turecka. Kromě lektorů VÚLHM vystoupili i odborníci z Finska, Německa a Ruska. ,,Cílem semináře bylo podpořit změny vewildlifemanagementu a související legislativy ve jmenovaných zemích,"upřesnil Havránek, jenž spolupracuje např. s Gruzií (vládou autonomní Adžarské republiky) nebo s Kazachstánem, kde přispěl k zavedení chovu bažanta a daňka. Letos získal ocenění v podobě čestného členství Myslivecké a rybářské organizace v Kazachstánu.

Stěžejní organizací, do které patří i VÚLHM, je IUFRO (International Union ofForestResearchOrganization). Je to nevládní organizace sdružující výzkumné subjekty voblasti lesnictví zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce v lesnickém výzkumu (více na www.iufro.org).

Letos v červnu se zástupciÚtvaru ekologie lesa (Vít Šrámek, Radek Novotný, Tomáš Čihák) zúčastnili ve francouzském městě Nice konference IUFRO, zaměřené na znečištění ovzduší a dopad klimatických změn na lesy. Mimo jiné seznámili účastníky s výzkumem, který se týká depozic dusíku a jeho dopadu na lesní ekosystémy v České republice.

Tree Biology Conference v Itálii se pro změnu soustředila na genomiku dřevin, biologickou rozmanitost dřevin, biotechnologie apod. Zástupkyně Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM (Pavlína Máchová, Helena Cvrčková) seznámily zahraniční kolegy s genetickou rozmanitosti populací jedle bělokoré v České republice.

Další konference IUFRO se uskuteční letos v srpnu v kanadském Edmontonu a namířeno na ni mají výzkumníci z Útvaru pěstování lesa (VS Opočno).

Koordinátorem jedné ze sekcí IUFRO, konkrétně Methodologyofforestinsect and diseasesurvey,je entomolog, vedoucí Lesní ochranné služby Miloš Knížek.

Mezi výzkumné programy, jichž je VÚLHM součástí, patří ICP Forests - International Co-operativeProgramme on Assessment and Monitoring of Air PollutionEffects on Forests.Jedná se o nejvýznamnější systém monitoringu zdravotního stavu lesů v Evropě. (www.icp-forests.net)

V dubnu se v německém Göttingenu uskutečnilo pracovní jednání expertních panelů tohoto programu, na kterém nechyběli ani vědečtí pracovníciVÚLHM (Vít Šrámek, Radek Novotný, Zora Lachmanová). Stejně tak se zástupce VÚLHM (Vít Šrámek) zúčastnil vědecké konference ICP Forests, která se konala v květnu ve Slovinské Lublani.

Mezi nejrůznější mezinárodní projekty a programy, na nichž se podílí VÚLHM, patří i Evropský region Dunaj - Vltava (ERDV). VÚLHM zde má svého zástupce (Radka Novotného) za kraj Vysočina ve znalostní platformě Výzkum a inovace. (www.evropskyregion.cz)

Významným evropským programem je COST (TheEuropeanCooperation in theFieldoftheScientific and TechnicalResearch ), zaměřený na různé oblasti výzkumu. V jeho rámci je ve VÚLHM řešena celá řada projektů.

Na projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (2015-2016) získali řešitelé z VS Opočno grant z EHP a Norských fondů.V srpnu se v Norsku v rámci uvedeného projektu uskuteční pracovní setkání s partnery z NorwegianForest and Landscape Institute.

(http://www.infodatasys.cz/BiodivLes/ControlPage.aspx?lng=cz)

,,Účast na mezinárodních akcích je pro nás velkým přínosem, osobní kontakt s kolegy z jiných zemí nic nenahradí. Často takto vzniká spolupráce a partnerství, které by bez osobního setkání vzniknout nemohla. Konference a semináře jsou nejen příležitostí seznámit se s výsledky zahraničních odborníků. Také my představujeme naše výsledky a především máme možnost bezprostředně na nové informace a dotazy reagovat a diskutovat o nich, často ve velmi názorově a národnostně pestrých skupinách," říká za výzkumníky z VÚLHM Radek Novotný.

Více o mezinárodní spolupráci VÚLHM: http://www.vulhm.cz/zahranicni_spoluprace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí