zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vzájemný vztah mezi nařízením REACH a nařízením o kosmetických přípravcích

20.07.2015
Chemické látky
Vzájemný vztah mezi nařízením REACH a nařízením o kosmetických přípravcích

Látky používané v kosmetických přípravcích musí být registrovány podle nařízení REACH, ale za určitých okolností se nemusí provádět nové zkoušky na zvířatech (zveřejněno ECHA - říjen 2014).


Podle nového nařízení (ES) č 1223/2009 o kosmetických přípravcích nesmějí být na trh EU uváděny přípravky, jejichž konečné složení, přísady nebo kombinace přísad v konečném produktu byly podrobeny zkouškám na zvířatech. Tytéž chemické látky však musí být registrovány podle nařízení REACH. To vytvořilo určitou pochybnost o tom, zda zkoušky na zvířatech musí probíhat v souladu s nařízením REACH nebo zda by zkoušky neměly být provedeny, aby byly splněny požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.

Evropská komise ve spolupráci s agenturou ECHA objasnila vztah mezi zákazem uvádění na trh a splněním požadavků na informace podle nařízení REACH takto:

  • registranti chemických látek, které se výhradně používají v kosmetice, nesmí provádět zkoušky na zvířatech ke splnění požadavků podle nařízení REACH týkajících se sledovaných vlastností pro lidské zdraví s výjimkou testů, které se provádějí pro hodnocení rizik u zaměstnanců exponovaných chemickou látkou. V tomto kontextu se zaměstnanci rozumí ti, kteří pracují přímo ve výrobě nebo manipulují s chemickou látkou, tj. přímo v průmyslu. Netýká se to podnikatelské činnosti profesionálních uživatelů kosmetických přípravků (např. kadeřníků);
  • registrantům látek, které se používají pro různé účely a ne pouze v kosmetice, je povoleno provádět zkoušky na zvířatech pro všechny vlastnosti sledované z hlediska zdraví člověka, ale jako poslední možnost;
  • registranti mohou provádět testování na zvířatech jako poslední možnost pro všechny sledované vlastnosti pro životní prostředí.

Zkoušení a zákaz uvádění na trh podle nařízení o kosmetických přípravcích se proto netýká sledovaných vlastností z hlediska životního prostředí, expozice pracovníků a použití látek pro nekosmetické účely podle nařízení REACH.

Registranti látek, registrovaných výhradně pro kosmetické účely, budou muset poskytovat požadované informace podle nařízení REACH, získané alternativními metodami, pokud jsou k dispozici (například počítačové modelování, analogický přístup, průkaznost důkazů).

Další informace:

Text zprávy v anglickém jazyce

Otázky & odpovědi

Informační list (en verze)

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí