zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

10.08.2015
Les
Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

Celkově bylo podle údajů nasbíráno za rok 2014 38,2 tis.t. lesních plodin, což je mírně podprůměrný výsledek oproti dlouhodobému průměru 39,6 tis.t

V období 29. 11. - 9. 12. 2014 bylo provedeno šetření na reprezentativním souboru domácností ČR (na základě kvótního výběru) týkající se množství sbíraných lesních plodin ve spolupráci s agenturou StemMark prostřednictvím stálé sítě profesionálních tazatelů. V roce 2014 bylo toto dotazování rozšířeno o zjišťování množství nakupovaných lesních plodů v čerstvé, mražené či sušené podobě. Šetření jsou prováděna v jednotlivých letech stejnou metodikou s cílem zajistit kompatibilitu zjištěných dat. Celkový počet uskutečněných rozhovorů a vyplněných dotazníků dosáhl 1035, což rovněž odpovídá počtu respondentů v minulých letech.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že po třech silně nadprůměrných letech byl rok 2014 spíše průměrným ve fyzickém objemu sběru lesních plodin připadajících v průměru na domácnost v rámci celého sledovaného období, v němž se u nás dané informace zjišťují - tj. od roku 1994. Na domácnost připadlo 9,21 kg nasbíraných hlavních lesních plodin při průměru 10,75 kg/domácnost za celé sledované období od roku 1994. Kupování lesních plodů v obchodě či na trhu není příliš rozšířené, častěji lidé kupují čerstvé či mražené plody, méně pak sušené. Čtvrtina oslovených kupuje čerstvé či mražené borůvky, pětina kupuje houby. V průměru si nakoupí 2,3 kg borůvek za rok a kupující domácnost, hub o něco více - 2,9 kg.

Celkově bylo podle údajů nasbíráno za rok 2014 38,2 tis.t. lesních plodin, což je mírně podprůměrný výsledek oproti dlouhodobému průměru 39,6 tis.t. Výsledky potvrzují skutečnost, že ve sběru a produkci lesních plodin existují často velmi výrazné meziroční rozdíly působené řadou faktorů přírodních i ekonomických.

V odhadu peněžního vyjádření byl objem sběru v roce 2014 v hodnotě 5 851 mil. Kč velmi nadprůměrným za celé sledované období (průměr činil 3 884 mil. Kč) v běžných cenách. Na nárůstu této hodnoty se podílí rostoucí objem sběru ale i nárůst cen za lesní plody v průběhu 20 let (včetně vlivu inflace). V intenzitě sběru uvedených lesních plodin na jednotku plochy existují značné rozdíly mezi kraji, což je způsobeno intenzitou sběru domácnostmi, ale i počtem obyvatel (domácností) připadajících na jednotku výměry lesní půdy přístupné veřejnosti (tj. zejména bez lesů ve správě Ministerstva obrany). Výrazně nadprůměrné množství lesních plodin na jednotku plochy je sbíráno na území Středočeského kraje (vliv obyvatel Prahy) oproti průměru za ČR.

Návštěvnost lesa byla podle údajů v roce 2014 mírně podprůměrná, tj. 19,3 návštěv lesa na obyvatele, a 82,1 návštěv/ha lesa oproti dlouhodobému průměru 20,5 návštěv/obyvatele a 86,1 návštěv/ha lesa za celé sledované období. Návštěvnost lesa je však výrazně místně diferencována, souvisí nejen s dostupností z velkých sídel, rekreační přitažlivostí a vybaveností, lesnatostí, ale i s výskytem lesních plodin. Návštěvnost lesů ve Středočeském kraji je v průměru výrazně vyšší oproti ostatním krajům, což je opět ovlivněno návštěvami lesa obyvateli Prahy.

Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v kg/domácnost ČR
v období 1994 - 2014

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

6,15

2,95

1,11

0,70

0,17

1,03

12,11

1995

7,76

3,90

1,52

0,74

0,34

1,00

15,26

1996

4,79

2,47

0,82

0,46

0,19

0,39

9,12

1997

4,66

2,28

1,04

0,43

0,25

0,57

9,23

1998

4,63

2,69

1,28

0,61

0,16

0,68

10,05

1999

5,28

3,39

0,92

0,61

0,31

0,83

11,34

2000

6,21

2,27

1,06

0,70

0,19

0,46

10,89

2001

6,11

2,32

0,96

0,61

0,19

0,37

10,56

2002

5,55

2,84

0,94

0,56

0,24

0,55

10,68

2003

3,52

1,70

0,68

0,52

0,09

0,37

6,88

2004

4,30

1,91

0,67

0,47

0,57

0,43

8,35

2005

6,12

2,39

0,80

0,41

0,25

0,42

10,39

2006

8,17

2,96

0,92

0,49

0,32

0,41

13,27

2007

9,37

3,15

0,82

0,63

0,23

0,57

14,77

2008

4,78

1,44

0,34

0,19

0,17

0,29

7,21

2009

5,09

2,35

0,32

0,29

0,16

0,41

8,62

2010

7,75

2,94

0,67

0,57

0,08

0,22

12,23

2011

7,13

2,13

0,51

0,55

0,27

0,55

11,14

2012

7,91

1,65

0,82

0,77

0,07

0,53

11,75

2013

7,95

3,24

0,66

0,38

0,11

0,45

12,79

2014

5,99

1,75

0,51

0,37

0,13

0,45

9,21

Průměr

6,15

2,51

0,83

0,53

0,21

0,52

10,75

Pramen: ČZU

Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR v tis. t
v období 1994 - 2014

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

23,6

11,3

4,2

2,7

0,7

3,9

46,4

1995

29,7

15,0

5,8

2,8

1,3

3,9

58,5

1996

18,4

9,4

3,1

1,8

0,7

1,5

34,9

1997

17,8

8,7

4,0

1,7

0,9

2,2

35,3

1998

17,7

10,3

4,9

2,3

0,6

2,6

38,4

1999

20,2

13,0

3,5

2,3

1,2

3,2

43,4

2000

23,8

8,7

4,1

2,7

0,7

1,8

41,8

2001

23,4

8,9

3,7

2,3

0,7

1,4

40,4

2002

21,2

10,9

3,6

2,1

0,9

2,1

40,8

2003

13,5

6,5

2,6

2,0

0,4

1,4

26,4

2004

13,7

6,1

2,1

1,5

1,8

1,4

26,6

2005

19,5

7,6

2,6

1,3

0,8

1,3

33,1

2006

26,0

9,4

2,9

1,5

1,0

1,3

42,1

2007

29,8

10,0

2,6

2,0

0,7

1,8

46,9

2008

15,2

4,6

1,1

0,6

0,5

0,9

22,9

2009

16,2

7,5

1,0

0,9

0,5

1,3

27,4

2010

24,7

9,4

2,1

1,8

0,3

0,7

39,0

2011

29,6

8,9

2,1

2,3

1,1

2,3

46,3

2012

32,8

6,8

3,4

3,2

0,3

2,2

48,8

2013

33,0

13,4

2,8

1,6

0,4

1,9

53,1

2014

24,9

7,3

2,1

1,5

0,6

1,9

38,2

Průměr

22,6

9,2

3,1

1,9

0,8

1,9

39,6

Pramen: ČZU

Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR v mil. Kč
v běžných cenách v období 1994 - 2014

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

1 314

881

180

161

22

140

2 698

1995

1 658

1 164

248

169

43

137

3 419

1996

1 082

456

173

129

42

113

1 995

1997

1 510

585

202

96

72

95

2 560

1998

1 578

727

260

138

51

118

2 872

1999

1 880

973

197

144

105

149

3 448

2000

2 087

628

290

218

66

72

3 361

2001

2 298

710

294

176

65

93

3 636

2002

1 922

821

261

162

89

111

3 366

2003

1 399

562

218

170

36

80

2 465

2004

1 420

538

198

138

194

102

2 590

2005

2 048

670

246

125

85

101

3 275

2006

2 677

849

257

130

103

103

4 119

2007

3 415

967

245

185

78

139

5 029

2008

1 968

430

106

63

71

57

2 695

2009

2 056

725

99

91

64

111

3 146

2010

2 950

920

215

187

35

63

4 370

2011

4 313

921

208

234

142

177

5 995

2012

5 241

762

422

382

45

222

7074

2013

5 388

1 484

329

182

69

209

7 661

2014

4 295

848

252

179

83

195

5 851

Průměr

2 500

792

233

165

74

123

3 884

Pramen: ČZU

Návštěvnost lesa přístupného veřejnosti v ČR v období 1994 - 2014

Roky

Počet návštěv ročně

na 1 obyvatele

na 1 ha*

1994

25,3

105,7

1995

22,4

93,4

1996

17,3

72,0

1997

23,4

97,4

1998

19,4

80,7

1999

21,6

89,9

2000

22,6

94,1

2001

23,1

96,3

2002

19,6

81,5

2003

19,3

80,4

2004

16,2

68,0

2005

20,4

85,9

2006

18,8

79,3

2007

18,9

79,6

2008

13,5

56,9

2009

16,5

69,6

2010

20,3

85,3

2011

23,1

98,5

2012

24,0

102,0

2013

25,7

109,3

2014

19,3

82,1

Průměr

20,5

86,1

Poznámka:* lesní půda přístupná veřejnosti (zejména bez lesů
MO a některých dalších území).

Pramen: ČZU

Podíly domácností sbírající/nakupující lesní plody v roce 2014

Lesní plody

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

% sbírajících domácností

69,6

39,6

32,3

27,8

8,2

13,4

% nakupujících domácností

11,4

6,7

5,6

5,3

14,5

5,5

Pramen: ČZU

Odhadované celkové množství nakupovaných lesních plodin v ČR v tis. t

Položky

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

čerstvé nebo mražené

2,47

2,51

1,06

0,51

0,53

0,20

sušené

0,88

0,81

0,15

0,46

0,78

0,20

Pramen: ČZU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí