zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Európsky parlament tlačí na Komisiu, aby sprísnila ciele pre obehové hospodárstvo

30.07.2015
Odpady
Európsky parlament tlačí na Komisiu, aby sprísnila ciele pre obehové hospodárstvo

Parlament schválil 9. júna uznesenie k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu, v ktorom požaduje od Komisie navrhnúť prísnejšie ciele pre politiku tzv. obehového hospodárstva (z angl. Circular Economy).

Z uznesenia smerom ku Komisii vyberáme niektoré dôležité časti.

Európsky parlament:

Ukazovatele a ciele

- vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2015 predložila ambiciózny návrh týkajúci sa obehového hospodárstva, ako ohlásila vo svojom pracovnom programe na rok 2015

- naliehavo žiada Komisiu, aby do roku 2015 navrhla hlavný ukazovateľ a niekoľko čiastkových ukazovateľov efektívneho využívania zdrojov vrátane ekosystémových služieb; poukazuje na to, že použitie týchto harmonizovaných ukazovateľov by malo byť právne záväzné od roku 2018 a ukazovatele by mali merať spotrebu zdrojov vrátane dovozu a vývozu na úrovni EÚ, členských štátov a priemyslu;

- naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roku 2015 navrhla cieľ zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov na úrovni EÚ o 30 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2014, ako aj individuálne ciele pre jednotlivé členské štáty;

Politika výrobkov a ekodizajn

- naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla revíziu právnych predpisov o ekodizajne a iných relevantných právnych predpisov do konca roka 2016 na základe posúdenia vplyvu, pričom by sa zapracovali tieto hlavné zmeny:

  • rozšírenie rozsahu požiadaviek ekodizajnu na všetky hlavné skupiny výrobkov, nielen energeticky významné výrobky;

  • postupné zahrnutie všetkých významných prvkov efektívneho využívania zdrojov do záväzných požiadaviek na dizajn výrobkov;

  • zavedenie povinného pasu výrobku založeného na týchto požiadavkách;

  • zavedenie vlastného monitorovania a auditov vykonaných tretími stranami s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali stanovené normy;

  • vymedzenie horizontálnych požiadaviek okrem iného na trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklovateľnosť.

- vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť určiť minimálne hodnoty recyklovaných materiálov v nových výrobkoch v rámci budúcej revízie smernice o ekodizajne;

- naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia proti plánovanému zastarávaniu a ďalej rozvíjala súbor noriem pre výrobky v obehovom hospodárstve, ktorý zahŕňa renovácie a opravy, uľahčenie demontáže a efektívne využívanie surovín, obnoviteľných zdrojov alebo recyklovaných materiálov vo výrobkoch;

Súvisiace odkazy

-> Od tohto týždňa je možné pripomienkovať návrhy k trhu s odpadmi v EÚ
Európska komisia (EK) spustila tento týždeň verejnú konzultáciu v oblasti fungovania trhu s odpadmi v EÚ. Je to jeden z čiastkových krokov v rámci projektu Obehového hospodárstva (Circular Economy). Táto verejná diskusia končí 4. septembra.

-> Únia chce posilniť obehové hospodárstvo
Obehové hospodárstvo je naďalej horúcou témou v Európskom parlamente.

-> Circular Economy
Všetko o balíčku obehového hospodárstva na Odpady-portal.sk

- vyzýva Komisiu, aby navrhla rozšírenie minimálnych záruk pre spotrebiteľské tovary dlhodobej spotreby s cieľom predĺžiť ich životnosť;

- vyzýva Komisiu, aby navrhla primerané opatrenia na dostupnosť náhradných dielov na účely zaistenia opraviteľnosti výrobkov počas ich životnosti;

- vyzýva Komisiu, členské štáty a Európsku chemickú agentúru (ECHA), aby zvýšili úsilie nahradiť látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a obmedziť látky, ktoré predstavujú neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie podľa nariadenia REACH, tak, aby sa recyklovaný odpad mohol používať ako hlavný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu;

- vyzýva Komisiu, aby ihneď zrušila svoje jednostranné moratórium na spracovanie odporúčaní ECHA so zreteľom na zahrnutie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy do prílohy XIV nariadenia REACH;

- vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie nahradiť nebezpečné látky na základe smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach s cieľom zavádzania cyklov netoxického materiálu;

Pokračování článku je dostupné předplatitelům na:

www.odpady-portal.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí