zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspěch konference v Addis Abebě

30.07.2015
Politika
Úspěch konference v Addis Abebě

Na mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která včera skončila v etiopském hlavním městě Addis Abeba, bylo dosaženo dohody. ,,Je to důležitý krok pro zajištění udržitelné budoucnosti. " komentoval pozitivní zprávu z Addis Abeby šéf OSN Pan Ki-mun. Dohoda ponese název Addis Ababa Action Agenda. Obsahuje více než 100 konkrétních opatření zamřených na zdroje financování a spolupráci v oblastech jako je vývoj nových technologií, věda, inovace, obchod či budování kapacit.

Jedním ze základů dohody je mobilizace domácích zdrojů financování a rozšiřování příjmové základny zejména lepším výběrem daní a potíráním daňových podvodů a nezákonných finančních toků. Státy se v dohodě také znovu zavázaly k poskytování rozvojové pomoci (ODA) zejména nejchudším státům a k rozšíření spolupráce Jih-Jih.

Dohoda zdůrazňuje, že pro udržitelný rozvoj je důležité zapojení soukromých investic, správné nastavení veřejných politik a zapojování vhodných pobídek. Součástí dohody je také zavedení nového mechanismu pro financování nových technologií pro rozvojové země i nastavení mezinárodní spolupráce pro investice do konkrétních oblastí jako je budování energetické infrastruktury, doprava, voda a kanalizace a další klíčové oblasti pro udržitelný rozvoj.

Financování je jedním za základních předpokladů pro úspěšné naplňování globálního programu rozvoje v letech 2015-2030. Konkrétní cíle rozvojové agendy světa (Cíle udržitelného rozvoje, SDGs) budou přijaty na zářijovém summitu OSN v New Yorku. Dohoda z Addis je důležitá také pro prosazování opatření proti změně klimatu. K pařížské klimatické konferenci, která se koná na sklonku roku, se upírají velké naděje na uzavření nové právně závazné mezinárodní dohody na ochranu klimatu.

Co konkrétně obsahuje přijatá dohoda

Technologie - Státy se shodly na vytvoření zvláštního mechanismu pro technologie, který usnadní spolupráci mezi vládami, nevládním sektorem, byznysem, vědeckými pracovištěmi, OSN a dalšími hráči, kteří podporují udržitelný rozvoj.

Infrastruktura - Vznikne globální forum pro infrastrukturní projekty, jehož cílem bude především identifikace potřeb a investičních příležitostí.

Sociální ochrana - Státy se dohodly na přístupu, který bude výhodný zejména pro chudé a znevýhodněné skupiny.

Zdraví - Státy budou hladat cesty ke zdaňování škodlivých látek. Panuje shoda, že např. vyšší daň na tabák snižuje jeho spotřebu a pro mnohé země se může stát novým příjmovým zdrojem.

Malé a střední firmy - Státy se zavázaly k podpoře přístupu k půjčkám pro malé podniky. Zavázaly se také, že uvedou v život globální strategii pro zaměstnanost mladých lidí.

Zahraniční pomoc - V platnosti zůstává cíl 0,7 % HDI na oficiální rozvojovou pomoc a 0,15-0,20 % pro nejchudší země. Nejvyspělejší země se zavázaly, že pozornost zaměří primárně na nejchudší. EU konkrétně přislíbila, že do nejchudších států bude proudit 0,2 HDI unie do roku 2030. Do roku 2017 by měla pro potřeby těchto zemí vzniknout zvláštní technologická banka.

Daně - Podle agendy má být posílena činnost expertního výboru OSN pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Dokument vyzývá k posílení spolupráce a dialogu mezi národními daňovými úřady.

Změna klimatu - Rozvinuté státy musí dodržet společně stanovený cíl, že do roku 2020 poskytnou ročně 100 miliard USD, které budou vynaloženy na podporu schopnosti rozvojových zemí vyrovnávat se se změnou klimatu. Státy se rovněž zavázaly, že budou postupně ukončovat podporu fosilních zdrojů energie.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí