zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana vodních toků a jejich koryt

04.08.2015
Voda
Ochrana vodních toků a jejich koryt

Vodní toky a jejich koryta jsou zejména z důvodů uvedených v § 1 vodního zákona předmětem ochrany proti nedovoleným zásahům lidskou činností a vodní zákon v tomto směru nerozlišuje mezi přirozenými a upravenými koryty vodních toků.

Podle § 46 vodního zákona je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Výjimka z uvedených zákazů je nicméně zakotvena pro případy, kdy se tyto činnosti provádějí v souladu s vodním zákonem (srov. § 46 odst. 2 vodního zákona). Takovými činnostmi budou zejména činnosti podle vodního zákona povolované, realizované například na základě povolení k některým činnostem (§ 14), stavebního povolení k vodním dílům (§ 15) či ohlášení (§ 15a), ale také činnosti, které vodoprávní úřad sice nepovoluje, ale dává k nim souhlas (§ 17).

Soulad provádění činnosti pouze s jiným právním předpisem (např. stavebním zákonem) nepostačuje.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí