zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak hodně je znečištěné Labe a jeho přítoky zjišťuje projekt Voda živá

06.09.2015
Voda
Jak hodně je znečištěné Labe a jeho přítoky zjišťuje projekt Voda živá

Odborníci na toxické látky z Arniky včeraodebrali tři vzorky sedimentů z Labe a tři z Vltavy, dnes ještě odeberou další dva vzorky z řeky Bíliny a dva z Labe. Ty nechají zanalyzovat ve specializovaných laboratořích na přítomnost perzistentních organických látek - včetně v současnosti velice diskutovaných polychlorovaných bifenylů (PCB)(1).Vzorky se budou testovat také na látky,jako jsou perfluorované sloučeniny (PFC) nebo zpomalovače hoření, které mohou souviset jak s průmyslem, tak se znečištěním z domácností a do Labe se dostanou například z čistíren odpadních vod. Vzorkování v Ústeckém kraji probíhalo dva dny a kromě Ústí nad Labem se vzorky sbíraly také u Litoměřic a Lovosic.

,,Tímto monitoringem chceme mimo zjistit nejen znečištění způsobené úniky z průmyslu, ale také látkami, s nimiž běžně zacházíme v domácnostech a které se potom prostřednictvím čistíren odpadních vod mohou dostat do řek a v nich pak kontaminovat ryby. Jedná se například o perfluorované látky, které se používají například na výrobu teflonového nádobí anebo k povrchové úpravě textilu a papíru. Výsledky našeho výzkumu budeme dále konfrontovat s údaji v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) a se zprávami o plnění mezinárodních úmluv Českou republikou, abychom zjistili, jak znečištění řek chemickými látkami souvisí s konkrétními průmyslovými provozy," shrnul účel probíhajících odběrů vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Současné odběry vzorků byly naplánovány dávno předtím, než se v červenci tohoto roku objevil problém s vysokými koncentracemi PCB v Labi. ,,Přestože není reakcí na tuto zátěž Labe, může pomoci identifikovat zdroj znečištění řeky těmito látkami," uvedl v souvislosti s diskutovaným znečištěním Labe Petrlík. Arnika již v minulosti zkoumala sedimenty a ryby jak z Labe, tak z dalších řek v České republice na přítomnost toxických látek jako jsou PCB anebo perfluorované látky. Nejvyšší koncentrace PCB ve vzorcích z roku 2010 byla zjištěna v sedimentu z řeky Bíliny odebraném nad Trmicemi poblíž transformátorové stanice Koštov (2)

Odběry vzorků a jejich testování jsou součástíprojektu Voda živá, kterým chce Arnika veřejnost upozornit na důležitost ochrany vody a na ni vázaných ekosystémů.Součástí projektu je kromě monitoringu znečištění řek také třeba celonárodní soutěž pro základní a střední školy (3).,,Protože je voda naprosto nezbytná pro život každého z nás i dalších generací, chceme zvýšit zájem o vodu, její význam a její kvalitu prostřednictvím soutěže také u mladých lidí," říká koordinátor projektu Voda živá Kamil Repeš z děčínské pobočky Arniky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí