zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

24.09.2015
Příroda
Les
Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

Unikátní, na území České republiky vzácnou populaci topolu šedého, se pokoušejí zachránit odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Společně s firmou Baroza, s. r. o., (lesní školka) a za podpory Lesů České republiky, s. p., začali letos pracovat na projektu s názvem Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého. Projekt, který potrvá do prosince 2018, je financován z veřejné soutěže Národní agentury pro zemědělský výzkum a je součástí tematického programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 - 2018.

Lužní lesy nejen na území ČR patří mezi nejohroženější ekosystémy v Evropě. Na těchto lokalitách se vyskytující porosty olše a zejména jasanu podléhají v současné době infekčnímu tlaku houbových patogenů. Vzniká tak problém výběru vhodných dřevin, které vytvoří nové zdravé porosty. Topol šedý může být jednou z těchto dřevin. Na Lesní správě LČR Znojmo severně od Dyjákovic se nachází unikátní populace topolu šedého, která je tvořena jedinci vyšších věkových tříd a přirozená obnova porostů probíhá jen velmi omezeně.

,,Základním cílem projektu je najít efektivní způsob reprodukce topolu šedého a zahájit obnovu lokální populace. Na základě studia fenotypových projevů bude popsána genetická diverzita a bude vybrán soubor jedinců vhodných pro reprodukci populace tak, aby nedošlo k zúžení genetické variability," popsal úkol koordinátor projektu Václav Buriánek.

Vzhledem k tomu, že klasické metody vegetativní reprodukce selhávají (nízká úspěšnost řízkování, odumírání roubovanců), budou pro zachování a reprodukci vyvinuty biotechnologické postupy reprodukce (metody in vitro, neboli ve zkumavce), které se osvědčily i při záchraně cenných populací jiných dřevin.

topol

Sběr rostlinného materiálu - LS Znojmo, Dyjákovice, Lužní les, jaro 2015

Mezi úkoly týmu z VÚLHM patří vyhledávání genetických zdrojů, vypracování metodiky účinné reprodukce topolu šedého a využití DNA analýz pro genetickou charakterizaci populace topolu šedého.

Projekt je řešen ve spolupráci s firmou Baroza s. r. o. zajištující především produkci sadebního materiálu, který bude využit např. pro založení semenného sadu.

topol

Topol šedý - Populus x canescens (Aiton) J.E. Smith

kříženec topolu bílého (Populus alba) a topolu osiky (Populus tremula)

? rychlerostoucí dvoudomá dřevina s podobnými ekologickými nároky jako topol bílý, je však odolnější k suchu a snáší lépe kyselejší půdy

? rozlišovací znaky: listy na rubu tence šedavě plstnaté, řapík téměř oblý

? přirozený výskyt v lužních lesích roztroušeně až vzácně, občas vysazován

? těžiště rozšíření v úvalech Moravy, Dyje, Svratky (LS Znojmo, LZ Židlochovice) a Odry (LS Ostrava), vzácně i v Polabí (LS Nymburk)

Projektový a řešitelský tým za VÚLHM:

RNDr. Václav Buriánek (koordinátor)

Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Ing. Jaroslav Dostál

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

e-mail: burianek@vulhm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí