zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

INFORMAČNÍ SYSTÉM EIA ČR

28.09.1999
EIA
INFORMAČNÍ SYSTÉM EIA ČR
Poskytuje komplexní informace o aktivitách posuzovaných podle zákona. č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ing. Jitka Lhotáková Český ekologický ústav, Praha Informační systém EIA České republiky je určen pro potřeby státní správy a byl vyvinut Českým ekologickým ústavem podle požadavku Ministerstva životního prostředí České republiky. Informační systém EIA vychází z povinnosti ukládané zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvu životního prostředí vést souhrnnou evidenci stanovisek o posouzení vlivů na životní prostředí. Poskytuje komplexní informace o aktivitách posuzovaných podle tohoto zákona. Informační systém je komplex faktografických databází a textových souborů vzájemně propojených. Obsahuje hlavní databázi o aktivitách EIA a dále další databáze potřebné k vedení informací o procesu EIA. Je to databáze Oprávněných osob, které vykonaly zkoušku odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a mají tedy osvědčení ke zpracování dokumentace nebo posudku, databázi Příslušných orgánů, které vedou proces EIA, Oznamovatelů, Dotčených orgánů státní správy, Občanských iniciativ a sdružení, Orgánů územních a stavebních řízení, Katalog obcí a Katalog katastrů. Dále obsahuje databáze pro vedení evidence aktivit s mezistátním posuzováním a databáze posuzování ÚPD VÚC a koncepcí. Údaje z dalších databází, které se vytvářejí po vyplnění základní databáze, se následně generují do dopisů, které jsou do programu zapracovány pro zjednodušení korespondence doprovázející proces EIA. Program umožňuje údaje o aktivitách zapisovat, třídit, zpětně vyhledávat, statisticky vyhodnocovat, porovnávat, vytvářet soubory a přehledy dat. Soubory a přehledy dat jsou pravidelně zpracovávány dle požadavků OPVŽP MŽP, tak i dalších zájemců z orgánů státní správy a subjektů zúčastněných v procesu EIA nebo veřejnosti. Český ekologický ústav, který Informační systém EIA provozuje, zajišťuje pravidelné poskytování údajů. Informační systém EIA je nainstalován na Ministerstvu životního prostředí, územních odborech Ministerstva životního prostředí a na všech okresních úřadech, tedy u všech subjektů vykonávajících funkci příslušného orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Pověření pracovníci, kteří zabezpečují proces EIA, zapisují vybraná data do připravených obrazovek a tato data nahraná na disketu, nebo prostřednictvím Internetu zasílají do Českého ekologického ústavu. Zde jsou data zpracována a sehrána do celostátní databáze a opětovně poskytnuta všem buď na disketě, nebo Internetem na principu ?všechno všem?. Spolu s databází aktivit EIA v ČR získávají také ostatní aktualizované databáze. Všichni zúčastnění tak mají přehled o aktivitách v celé ČR s možností získávání jednak informací z uložených dat a zároveň si mohou v textových polích přečíst další důležité informace o procesech v celé ČR. Hlavní databáze aktivit EIA obsahuje 6 obrazovek, které sledují jednotlivé fáze procesu EIA v jeho časové posloupnosti. Jsou to obrazovky - Souhrnná informace EIA, na kterou se generují vybrané údaje z následujících obrazovek, obrazovka Oznámení, kde příslušný pracovník, který se zabývá agendou EIA zapisuje všechny údaje o oznámení aktivity, obrazovka Dokumentace, kde je zapisován zpracovatel dokumentace o posouzení vlivů a další údaje, obrazovka Posudek, kde je zapisován zpracovatel posudku a zaznamenávány údaje. Na další obrazovce vybírá údaje do databází Dotčené orgány státní správy vázané k aktivitě, Příslušné obce vázané k aktivitě, Katastry vázané k aktivitě a Občanské iniciativy a sdružení vázané k dané aktivitě pro možnost využití v dopisech. Další obrazovka slouží k vedení údajů o veřejném projednání a o stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí. Na poslední obrazovku se zaznamenávají údaje o realizaci aktivity. Databáze Oprávněných osob obsahuje seznam osob, které vykonaly zkoušku odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí, včetně údajů o jejich kontaktních adresách a specializaci jejich odborného zaměření. Umožňuje tak vyhledávání zpracovatelů dokumentace a posudku podle aktuální potřeby. Ostatní databáze obsahují kromě základních údajů také jména kontaktní osoby a kontaktní adresy. Součástí všech databází jsou textová memo pole, kam je možné vkládat bloky textů z textových souborů. Textová část IS EIA obsahuje šablony dopisů, kam jsou generovány údaje z databáze aktivit EIA a pomáhá pracovníkovi, který zabezpečuje agendu procesu EIA s administrativní činností. Tyto šablony je možné měnit a přizpůsobit tak požadavkům. Informační systém umožňuje i vyvolání externího textového editoru a tedy využití textových souborů pro doplnění údajů do IS EIA a naopak. Informační systém EIA obsahuje také grafický výstup ve formě mapy České republiky, který umožňuje zobrazení jednotlivých aktivit na mapě České republiky. V současné době provozovaný Informační systém EIA byl vyvinut ve FoxPro a pracuje v prostředí Windows. Textová část Přehled legislativy obsahuje legislativu EIA České republiky, tak legislativu zahraniční. Je zpracována formou interaktivního Helpu, který obsahuje stanoviska a právní výklady a názory k jednotlivým paragrafům zákona. Tato část je také pravidelně aktualizována a umožňuje pracovníkům používat tyto informace při procesu EIA. Na www stránce Českého ekologického ústavu - www.ceu.cz a MŽP je umístěn Seznam osob s osvědčením odborné způsobilosti včetně jejich kontaktních adres. Připravuje se zpřístupnění databáze aktivit EIA, případně dalších. Poznámka J.R. - seznam oprávněných osob k posuzování vlivů na ŽP dle Zák. 244/92 naleznete přímo na tomto serveru Zdroj: časopis EIA 3/99
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí