zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výrobci kontaminují dětské hračky nevhodným nakládáním s elekroodpadem

24.10.2015
Odpady
Chemické látky
Recyklace
Šlendryján
Zdraví
Zpětný odběr
Výrobci kontaminují dětské hračky nevhodným nakládáním s elekroodpadem

Populární Rubikovy kostky skrývají hned dva hlavolamy. Jak se skládají a z čeho jsou složeny.

Nový průzkum ekologické organizace Arnika totiž zjistil, že jsou v kostkách toxické zpomalovače hoření. Do nových výrobků včetně hraček a výrobků pro děti se dostávají z plastových částí elektroodpadu. Ve všech dvanácti vzorcích stanovila akreditovaná laboratoř VŠCHT přítomnost okta- nebo dekabromo difenyletheru (PBDE, vysvětlivky níže), tedy látky nepříznivě ovlivňující nervový a reprodukční systém. Do výrobků se dostaly kvůli nesystémové výjimce z mezinárodní, takzvané Stockholmské úmluvy (1), ale i kvůli nedostatkům evropské legislativy známé pod zkratkou REACH (2). Pro české spotřebitele, úřady i politiky by mělo být alarmující, že vzorky z České republiky dopadly v porovnání s Rubikovými kostkami z ostatních EU zemí nejhůře.

Arnika na mapě označila, kam putují plasty s toxickými látkami z Evropy a odkud se ve výrobcích vracejí do našich domácností.

vyvoz dovoz

,,Paradoxem zůstává, že hračkami s nejvyšší koncentrací byl prstový skateboard a rubikova kostka, které mají rozvíjet dětskou motoriku a IQ. Kvůli obsahu bromovaných zpomalovačů hoření ovšem mohou působit naprosto naopak. Recyklace samotná šetří zdroje a energii, nedá se ale považovat za jednoznačně pozitivní, pokud spolu s ní uvádíme do oběhu zakázané toxické látky. Většina evropského elektroodpadu se navíc zpracovává v rozvojových zemích - Číně a Africe. Toxický materiál, který vyvážíme do rozvojových zemí bez ohledu na pracovní podmínky podniků, které odpad zpracovávají, se nám ovšem vrací jako bumerang v podobě výrobků z černého recyklovaného plastu na náš trh," komentuje výsledky expertka Arniky na toxické látky ve spotřebním zboží Jitka Straková.

Do procesu zpracování elektroodpadu jsou zapojené děti, které z odpadu vytřiďují druhotné suroviny. Plasty se často pálí na otevřeném ohni, čímž toxické látky unikají do životního prostředí. V lepším případě jsou zpracovávány na recyklačních linkách, ovšem za použití technologií, které úniku nebezpečných chemických látek do pracovního prostředí nezabrání.

,,První z chemikálií je zakázána Stockholmskou úmluvou a druhá čeká na svůj zákaz při příštím zasedání. Obě se jen velice těžko odbourávají z životního prostředí a našich těl, kde negativně působí na nervový systém a reprodukci. Řadí se mezi endokrinní disruptory, látky narušující hormonální rovnováhu našich těl. Nebezpečné jsou zejména pro těhotné ženy a novorozence. Nenarozený plod a právě narozené dítě je totiž plně pod kontrolou hormonů. Pokud nějaké látky působení hormonů naruší, zpozdí či jinak ovlivní, může to mít trvalé následky na vývoj mozku dítěte či propuknutí vážných chorob v dospělosti," doplňuje vliv toxických látek na zdraví člověka Karolína Brabcová z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Vedle PBDE české vzorky obsahovaly nové bromované zpomalovače hoření, které se objevily na chemickém trhu teprve nedávno a jejichž zdravotní nezávadnost nebyla dosud ověřena.

Závěry průzkumu, který provedla Arnika v České republice a dalších pěti zemí EU (Slovensku, Německu, Polsku, Maďarsku a Švédsku), zazní tento týden na zasedání odborné komise Stockholmské úmluvy. Kromě samotných výsledků obsahuje zpráva české nevládní organizace návrh konkrétních opatření, jak do budoucna zabránit recyklaci toxických látek do nových výrobků.

Řešením tohoto problému a cílem je zodpovědně zlikvidovat nebezpečný elektroodpad za pomoci existujících technologií, které neuvolní další nebezpečné látky do pracovního prostředí nebo přírody, nikoli bránit recyklaci. Dalším klíčovým krokem je především zabránit zavádění do výroby takových látek, jejichž vlastnosti nejsou prozkoumány. Průzkum totiž mimo jiné poukazuje na praxi, kdy jsou zakázané zpomalovače nahrazovány novými chemikáliemi, jejichž chemické složení vzbuzuje obavy z obdobného působení na zdraví a životní prostředí, jako je tomu u chemikálií dříve vyrobených.

Průzkum Rubikových kostek na evropském trhu provedla Arnika v rámci své činnosti v mezinárodní síti nevládních organizací IPEN (International POPs Elimination Network). IPEN se prostřednictvím své pracovní skupiny pro dioxiny a odpady dlouhodobě snaží zamezit vývozu nebezpečného elektroodpadu do rozvojových zemí. ,,Pokoušíme se zastavit zavádění toxických látek do výrobků a jejich únik do životního prostředí," uvádí vedoucí pracovní skupiny IPENu a předseda Arniky Jindřich Petrlík.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí