zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna evropského nařízení o přepravě odpadů

20.11.2015
Doprava
Odpady
Změna evropského nařízení o přepravě odpadů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. června 2015. Důvody:

  • Nařízením Komise (EU) č. 1357/2014 (2), kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3), se mění nebezpečné vlastnosti odpadu tak, aby byl zajištěn soulad se změnami zavedenými nařízením (ES) č. 1272/2008 (4). Touto změnou jsou nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 přejmenovány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008. Uvedené nařízení se použije ode dne 1. června 2015.
  • Příloha IC nařízení (ES) č. 1013/2006, kde jsou uvedeny zvláštní pokyny pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního dokladu, odkazuje na staré pojmenování nebezpečných vlastností, a proto by měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
  • Rozhodnutím Komise 2014/955/EU (5) se nahrazují odpady uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES (6), aby se zohlednil technický a vědecký pokrok. Rozhodnutí 2014/955/EU se použije ode dne 1. června 2015.
  • Část 2 přílohy V nařízení (ES) č. 1013/2006 obsahuje seznam odpadů uvedených v příloze rozhodnutí 2000/532/ES. V důsledku změny rozhodnutí 2000/532/ES by podle uvedených změn měla být upravena příloha V nařízení (ES) č. 1013/2006. Toto nařízení by se proto mělo použít od stejného data jako nařízení (EU) č. 1357/2014 a rozhodnutí 2014/955/EU.
  • Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
  • Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Dokument si můžete stáhnout zde:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí