zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

25.11.2015
Ovzduší
Legislativa
Novela vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. (tzv. emisní vyhláška). Novela byla v meziresortním připomínkovém řízení od 6. do 27. října 2015. Nyní bude projednána legislativními komisemi vlády.

Zdroje znečišťování ovzduší, v kterých se provádí zpracování polymerů - zdroje podle kódu 6.5. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - mají podle bodu 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky od 1. ledna 2016 stanovenu povinnost plnit emisní limity a podmínku provozu spočívající v aplikaci opatření k omezení produkce emisí zapáchajících znečišťujících látek.

Cílem novely emisní vyhlášky je, aby méně významné zdroje podle kódu 6.5. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nemusely emisní limity a podmínku provozu stanovené v bodě 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky plnit. Návrhem se v bodě 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky stanoví kapacitní práh, při jehož překročení budou mít zdroje povinnost plnit emisní limity a technickou podmínku provozu podle vyhlášky. Zdroje, které tohoto kapacitního prahu nedosahují, povinnost plnit emisní limity a technickou podmínku provozu podle vyhlášky nebudou mít.

Návrh novely vyhlášky tento kapacitní práh stanoví následovně:

  • zdroj s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo
  • zdroj s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Zdroje s celkovým projektovaným množstvím zpracovávaných surovin či spotřebou organických rozpouštědel pod uvedeným kapacitním prahem jsou emisně méně významné, a z povinnosti plnit emisní limity a technickou podmínku provozu se proto vyjímají. Jedná se především o drobná zařízení na svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků. Náklady, které by musely vynaložit na plnění emisních limitů a technické podmínky provozu, by pro tyto zdroje představovaly z hlediska jejich vlivu na kvalitu ovzduší neodůvodněně vysokou zátěž.

Vyhláška by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2016.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí