zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

27.11.2015
EIA
Pozvánka na seminář EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí a další zájemce.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný přijatým změnám procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a povolování staveb a záměrů. Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí posuzování vlivů na životní prostředí, které byly vyvolány mezinárodními závazky ČR - požadavkem Evropské unie na důslednou aplikaci evropských principů posuzování vlivů na ŽP a Aarhuské úmluvy v právním řádu České republiky.

Obsahem semináře bude výklad toho, jak bude nově probíhat proces posuzování jednotlivých záměrů - oznamování podlimitních záměrů, zjišťovací řízení, plné posuzování záměrů dle novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb.

Seminář se dále zaměří na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace přijatých změn výše uvedených právních předpisů.

Účastníci budou seznámeni i s obsahem několika metodických pokynů a doporučení, vydaných MŽP k lepšímu ,,zprůchodnění" navrhovaných záměrů v procesu EIA.

Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí a další zájemce.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing. Josef Marek

environmentální poradce, Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudků EIA

PROGRAM SEMINÁŘE

15. prosince 2015 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 11.30 Přednášky

Výklad nově pojatých procesních kroků při posuzování vlivů na životní prostředí s ohledem na přijaté změny:

? zpracování oznámení, průběh a výstup podlimitních záměrů;

? zpracování oznámení, průběh a výstup ze zjišťovacích řízení;

? zpracování dokumentace, průběh a výstup z plného projednání záměru procesem EIA;

? opravné prostředky - odvolání, žaloby dotčené veřejnosti;

? navazující správní řízení, povolující záměr.

11.50 - 13.00 Přednášky

Změny právní úpravy dalších zákonů souvisejících s povolením navrhovaného záměru

? stavební zákon

? zákon o vodách

? zákon o ochraně přírody a krajiny

13.10 - 14.00 Metodické pokyny a doporučení MŽP pro zajištění procesu EIA pro jednotlivé záměry po novele zákona o EIA, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Seminář je zaměřen zejména na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace navrhovaných změn výše uvedených právních předpisů.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 14. prosince 2015.

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: .............. 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 142 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí