zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Den D je tady: K 5. 12. 2015 měly všechny velké podniky splnit povinnost energetických auditů

05.12.2015
Energie
Firemní ekologie
Den D je tady: K 5. 12. 2015 měly všechny velké podniky splnit povinnost energetických auditů

Velké firmy měly k 5. prosinci 2015 mít zprávu z energetického auditu nebo vlastnit certifikát managementu hospodaření energií podle norem ISO.

,,Aktuálně má energetický audit (resp. certifikaci podle ISO 50001) ukončeno méně než 25 % velkých firem", odhaduje generální ředitel BUREAU VERITAS pan Jakub Kejval.

Protože byl termín nezvládnutelný, Státní energetická inspekce (SEI) k vymáhání této povinnosti přistoupila velmi rozumně: ,,Pokud bychom obdrželi podnět ke kontrole, který musí být ze zákona prověřen, budeme vyžadovat předložení energetického auditu, popř. certifikátu. Pokud subjekt nepředloží energetický audit nebo certifikát odpovídající zákonu, budeme požadovat alespoň doložení započetí prací na tomto auditu nebo certifikaci. Tyto doklady pak budou posuzovány individuálně, důležité je, aby byl jasně patrný záměr splnit zákonné požadavky."

Jak novou povinnost splnit? Prakticky to tedy znamenalo se rozhodnout, kterou ze třech možných variant vybrat:

1. Energetický audit a opakovat jej každé 4 roky;

2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);

3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

,,Do 5. prosince 2015 musí mít každá velká firma v ruce alespoň podepsanou smlouvu s energetickým specialistou či certifikační organizací, ze které vyplyne, že se jednou z těchto cest vydala.", shrnuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

,,Většina velkých firem jde cestu systémovou, tedy ISO 50001. Z našich klientů zvolilo splnění povinnosti pomocí ISO 50001 více jak 70 %," dodává Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Často firmy k energetickým auditům přistupují jen jako k další legislativní povinnosti. Přitom novela zákona o hospodaření energií ukládá podnikatelům povinnost šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost. Zanedbatelný není ani moment společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí díky snížení spotřeby energií.

Novela zákona o hospodaření energií účinná od 1. července 2015 přinesla mnoho nejasností. Firmy stále nemají jistotu, zda se na ně vztahuje nová povinnost energetických auditů. Často řeší, zda musí mít energetický audit i na pronajaté prostory atd. ,,Na to vše odpoví až připravovaná novela vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu, která by měla vyjít začátkem roku 2016", uvádí Jakub Kejval.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 150 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí