zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

21.12.2015
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti...

Citace: 343/2015 Sb. Částka: 145/2015 Sb.
Na straně (od-do): 4546 Rozeslána dne: 16. prosince 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 10. prosince 2015 Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 449/2001 Sb.
Předpis mění: 245/2002 Sb.

343


VYHLÁŠKA


ze dne 10. prosince 2015,


kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. a vyhlášky č. 403/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:


"a) daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,".


2. V § 1 písmeno b) zní:


"b) jelen evropský - jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,".


3. V § 1 písm. d) se slova "od 1. října" nahrazují slovy "od 1. září".

4. V § 1 písmeno j) zní:


"j) muflon - muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,".


5. V § 1 písmeno l) zní:


"l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,".


6. V § 1 písm. n) se slova "do 30. dubna" nahrazují slovy "do 31. března".

7. V § 2 odst. 2 se slova "prase divoké," zrušují.

8. V § 2 se odstavec 5 označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 2 odst. 5 se za slova "[§ 2 písm. k) zákona]" vkládají slova ", nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona)".Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí