zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České dráhy hospodaří s energií podle ISO 50001

12.01.2016
Doprava
Energie
Firemní ekologie
České dráhy hospodaří s energií podle ISO 50001

České dráhy splnily beze zbytku jako jedna z mála firem požadavek zákona, hospodaří s energií podle ISO 50001...

Certifikát udělila mezinárodní certifikační společnost Bureau Veritas. Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti představitelů Českých drah a Bureau Veritas v sídle společnosti.

Ve velmi krátké době se podařilo Českým drahám úspěšně připravit k auditu na systém managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001. Jako jedna z mála společností tak České dráhy dostály během několika měsíců novému požadavku Zákona o hospodaření energií, který od 5.12.2015 ukládá tuto povinnost velkým firmám.

Certifikační audit provedla mezinárodní společnost Bureau Veritas, která prověřovala plnění požadavků normy při zajišťování osobní dopravy a správy nemovitostí. Přímo v terénu byly provedeny pečlivé kontroly elektroměrů, plynoměrů nebo čipového systému evidence v depech kolejových vozidel. Audit prověřil, že snadno měřitelné jsou i spotřeby jednotlivých druhů energií u provozovaných objektů.


podpis

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: ,,Smyslem certifikace je nastavit efektivní procesy s primárním cílem snížení nákladů. Přesvědčili jsme se, že národní dopravce České dráhy dobře ví, kolik energie je spotřebováno na svícení, teplo, provoz vlaků apod. Udělení certifikátu prokazuje vysoký stupeň vyspělosti systému managementu hospodaření s energií a potvrzuje společensky odpovědný přístup Českých drah."

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva České dráhy, a.s. upřesňuje: ,, I když největší část vlastního energetického hospodářství váží kolejová vozidla a budovy, efekty energetické synergie se prolínají napříč celou společností. Výsledky auditu jsou pro nás potěšením, ale i závazkem. Budeme tedy trvale analyzovat hospodaření s energiemi a dále lpět na snižování energetické náročnosti společnosti."

Platnost certifikátu činí tři roky. V rámci certifikace bude každý rok docházet v rámci dozorových auditů k přezkoumání hospodaření s energiemi. Auditoři budou opakovaně zjišťovat, zda společnost se systémem pracuje efektivně a aktivně se dále vyvíjí.

www.bureauveritas.cz

www.cd.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 150 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

O společnosti České dráhy, a.s.

Hlavním posláním Skupiny ČD je orientace podnikatelské činnosti na aktivní účast železniční dopravy v ucelených řetězcích služeb mobility, které zajišťují poskytování veřejné a neveřejné přepravy osob a zboží ekologicky šetrným a celospolečensky ekonomicky efektivním způsobem vzájemné integrace provozu jednotlivých druhů veřejné dopravy. Součástí těchto podnikatelských činností je i udržování základních prostředků, zajišťování zdrojů a rozvoj další infrastruktury nutné k zajištění hlavního cíle.

Společnost České dráhy, a.s., jsou dopravní společností provozující osobní železniční dopravu s podílem na trhu osobní dopravy více než 90 %. Základními produkty ČD, a.s., jsou regionální, dálková a komerční osobní doprava. Jediným akcionářem Českých drah, a.s., je Česká republika.

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

České dráhy, a,s.
Ing. Jiří Nevřela - Manažer systémů ISO
Tel: +420 972 232 028

Nevrela@gr.cd.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí