zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Brabec zahájil kotlíkové dotace ve Zlínském a Moravskoslezském kraji

13.01.2016
Dotace
Vytápění, zateplení
Ministr Brabec zahájil kotlíkové dotace ve Zlínském a Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský a Zlínský kraj vyhlásily kotlíkové dotace. Moravskoslezský jako jediný v ČR přispěje na nový kotel z vlastního rozpočtu dalšími 5 %. Lidé na severu Moravy, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, budou moci od 1. února do 29. dubna žádat Moravskoslezský kraj o dotaci. Mezi občany na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva kraj rozdělí téměř půl miliardy korun. Zlínský kraj svým občanům přerozdělí 155,3 milionu Kč na výměnu 1080 starých zdrojů na vytápění.

Ministerstvu životního prostředí se podařilo s Evropskou komisí dojednat revoluční možnost výměny až 100 tisíc kotlů po celé České republice, na něž je připraveno 9 miliard Kč z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Loni v červenci vyhlásilo MŽP první z výzev pro kraje, ve kterých Moravskoslezský kraj může celkově pro své občany získat až 1,4 miliardy Kč na výměnu starých neekologických kotlů. V první výzvě kraj získal téměř půl miliardy korun.

,,Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 procent celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 procent celkových emisí prachových částic PM10 pochází z lokálního vytápění domácností. Staré kotle svým jedovatým kouřem ohrožují zdraví naše, našich dětí i sousedů. Proto považuji za zcela zásadní, že můžeme spustit kotlíkové dotace pro občany ve všech krajích v zemi. Rád bych ocenil, že Moravskoslezský kraj chce přidat občanům k naší dotaci dalších 5 procent a město Ostrava svým obyvatelům přispěje dokonce dalšími 10 procenty, takže ve výsledku může být výměna kotle zcela zdarma," vypočítává ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: ,,Díky této kotlíkové revoluci se nám podaří významně zlepšit kvalitu ovzduší v celé ČR. Jsem přesvědčen, že zájem o dotaci bude obrovský. Svědčí o tom i fakt, že v minulosti kraj spolu se Státním fondem životního prostředí během 6 výzev za 4 uplynulé roky investovaly do obměny kotlů přes 200 milionů Kč a vyměněno bylo na 4000 starých kotlů."

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program ,,kotlíkových dotací" loni 18. prosince. Jako jediný kraj v zemi přispěje žadatelům ke státní dotaci navíc pět procent ze svého rozpočtu, jeho krajský úřad vyřídí za obce administrativu a poskytne další nadstandardní služby.

Občané Moravskoslezského kraje budou moci čerpat prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. ,,Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností z maximální částky 150 tisíc korun. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se znečištěným ovzduším dlouhodobý problém. V takovém případě získá žadatel další pětiprocentní výhodu," uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák usiluje o to, aby se co nejvíce domácností rozhodlo vyměnit neekologické kotle za moderní, životnímu prostředí ,,vlídnější" zdroje tepla. Oslovil proto krajské zastupitele, aby podpořili návrh navýšit dotace o dalších pět procent z rozpočtu kraje. Zastupitelé tento návrh schválili. ,,Doporučil jsem i starostům obcí a primátorům měst, aby podpořili svoje občany stejným způsobem. Nový kotel tak bude pro lidi dostupnější, skoro zadarmo," konstatoval hejtman Miroslav Novák.

Dodal, že pokud se obce rozhodnou přispět na výměnu kotlů ze svého rozpočtu, kraj za ně převezme veškerou administraci a obecní příspěvek předfinancuje. ,,Je to proto, aby žadatelé dostali vše v jedné platbě a nemuseli obcházet různé úřady. Nabídku kraje v současnosti využilo už 77 obcí," řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Zájemci o ekologický kotel v Moravskoslezském kraji se mohou dozvědět podrobnosti o novém programu prostřednictvím specializované webové stránky, nebo k tomu zřízené telefonní linky. Zaměstnanci krajského úřadu jsou žadatelům o dotaci také k dispozici na pravidelných informačních dnech v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Poskytují jim tak přímo v místě nejen praktické informace, ale zároveň jim v případě potřeby pomohou s vyplňováním žádostí. Je to proto, aby lidé nemuseli s každým dotazem jezdit do Ostravy.

Moravskoslezský krajský úřad také umožní posílat žádosti o dotaci poštou, aby lidé ze vzdálenějších míst kraje nemuseli jet do krajského města s jednou obálkou. Všechny důležité dokumenty distribuuje v listinné podobě obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, aby ulehčil občanům, kteří nemají přístup k internetu a výpočetní technice. Kvůli kotlíkovým dotacím je zřízena také speciální telefonní linka pro dotazy, kterou může najednou obsluhovat sedm pracovníků úřadu. Existuje také speciální ,,kotlíková kalkulačka" (www.lokalni-topeniste.cz), která lidem pomůže spočítat, na jakou dotaci mohou dosáhnout, a po zadání určitých parametrů i úsporu s pořízením nového kotle. Od začátku roku je také v přízemí budovy krajského úřadu v Ostravě vyčleněna kancelář, kde mohou zájemci o nové kotle osobně konzultovat s odborníky své záměry.

Informace k připravovanému dotačnímu programu naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou ,,kotlíkovou" linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

Formulář ,,Žádosti o poskytnutí dotace" je k dispozici ke stažení od 18. 12. 2015 na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz, je možné si ho vyzvednout osobně v budově Krajského úřadu MSK v Ostravě.

Historie ,,kotlíkových dotací" v Moravskoslezském kraji:

V rámci šesti výzev na výměnu kotlů vyplatil k 5. 1. 2016 Moravskoslezský kraj 105,28 milionu korun. Za tyto peníze bylo vyměněno 2070 kotlů. Obdobně částkou přesahující 100 milionů korun podpořil obměnu starých kotlů za moderní nízkoemisní i Státní fond životního prostředí. Dohromady se tak během 4 let podařilo v Moravskoslezském kraji vyměnit zhruba 4 tisíce kotlů. Pokud vezmeme v potaz, že díky výměně jednoho starého kotle za ekologický ročně vypustíme do ovzduší o zhruba 100 kilogramů prachu méně, výměna 4 tisíc kotlů znamená minus 400 tun prachových částic ve vzduchu ročně.

První výzva pro všechny občany Moravskoslezského kraje odstartovala 1. února 2012 a hned první den byla celá alokace (tj. 333 žádostí o výměnu) pro tuto výzvu vyčerpána. Byla pokryta částkou 20 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 60 tisíc korun.

Druhá výzva byla vyhlášena 16. června a ukončena 31. října 2012, přičemž krajský úřad přijal zhruba 950 žádostí, které podpořil spolu s MŽP finanční částkou 40 milionů korun (dotace na jeden kotel v rámci této výzvy činila 40 tisíc korun).

Třetí výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2012 a ukončena 29. dubna 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 40 milionů korun a byla vyčerpána už dva měsíce před termínem jejího ukončení, jenž byl stanoven na 28. 6. 2013. O dotaci na výměnu kotlů ve výši 40 tisíc korun podalo žádost cca 1000 domácností.

Čtvrtá výzva byla vyhlášena 1. července 2013 a ukončena 23. října 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již měsíc před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 29. 11. 2013. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1200 domácností.

Pátá výzva byla vyhlášena 2. ledna 2014 a ukončena 24. února 2014. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již po 7 týdnech od vyhlášení, tj. 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 30. 6. 2014. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1200 zájemců.

Šestá výzva odstartovala 1. srpna 2014 a byla ukončena 18. září 2014. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již cca 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 31. 12. 2014. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1 100 zájemců.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí