zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

19.01.2016
Ovzduší
Legislativa
Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 406/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

Novela tzv. emisní vyhlášky nabyla účinnosti od 1. ledna 2016. Tato novela ulehčila podmínky pro provoz zejména drobných zařízení na svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků.

Zdroje znečišťování ovzduší, ve kterých se provádí zpracování polymerů - zdroje podle kódu 6.5. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - mají podle bodu 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky od 1. ledna 2016 stanovenu povinnost plnit emisní limity a podmínku provozu spočívající v aplikaci opatření k omezení produkce emisí zapáchajících znečišťujících látek.

Novela emisní vyhlášky stanoví, že méně významné zdroje podle kódu 6.5. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nemusejí emisní limity a podmínku provozu stanovené v bodě 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky plnit. V bodě 5.1.4. přílohy č. 8 části II emisní vyhlášky se novelou stanovil kapacitní práh. Teprve při překročení tohoto kapacitního prahu mají zdroje povinnost plnit emisní limity a technickou podmínku provozu podle vyhlášky. Zdroje, které tohoto kapacitního prahu nedosahují, povinnost plnit emisní limity a technickou podmínku provozu v návaznosti na novelu vyhlášky nemají.

Novela vyhlášky stanovila tento kapacitní práh následovně:

  • zdroj s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo
  • zdroj s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Zdroje s celkovým projektovaným množstvím zpracovávaných surovin či spotřebou organických rozpouštědel pod uvedeným kapacitním prahem jsou emisně méně významné, a z povinnosti plnit emisní limity a technickou podmínku provozu se proto vyjímají. Jedná se především o drobná zařízení na svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků. Náklady, které by musely vynaložit na plnění emisních limitů a technické podmínky provozu, by pro tyto zdroje představovaly z hlediska jejich vlivu na kvalitu ovzduší neodůvodněně vysokou zátěž.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí