zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o ochraně ovzduší - biopaliva

29.01.2016
Energie
Zemědělství
Legislativa
Novela zákona o ochraně ovzduší - biopaliva

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...

Spolu s novelou zákona o spotřebních daních je v tomto zákoně novelizován také zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela zákona o ochraně ovzduší se týká pouze problematiky tzv. biopaliv. Cílem novely je nastavit systém plnění povinností a následné kontroly tak, aby byl v co nejvyšší míře minimalizován prostor pro podvody, ke kterým v současné době dochází v souvislosti se zneužíváním povinnosti náhrady fosilních paliv biopalivy. Tím by měla být odstraněna také související deformace trhu, která na trhu s biopalivy v současné době panuje.

Dle platného znění § 19 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší je dodavatel pohonných hmot povinen přimíchat do jím uváděných pohonných hmot za kalendářní rok stanovené minimální množství biopaliv (4,1 % bioethanolu do motorového benzínu a 6 % bionafty do motorové nafty). V poslední letech se však dle informací Generálního ředitelství cel začaly v praxi vyskytovat problémy, kdy někteří neseriózní dodavatelé pohonných hmot porušují stanovené zásady přimíchávání biopaliv např. dvojím započítáváním téhož biopaliva (biopaliva započítávají, následně je vyvezou do jiného členského státu a zpětně je dovezou do České republiky pod jinou identitou a znovu je započítají do povinného přimíchávání). Další formou obcházení zákonné povinnosti, ke které v praxi dochází, je nepřimíchávání biopaliv do pohonných hmot v průběhu roku a ukončení činnosti dodavatele pohonných hmot ještě před koncem roku. Tím tito dodavatelé pohonných hmot získávají oproti ostatním neoprávněné konkurenční výhody, poškozují tržní prostředí a zároveň ohrožují plnění celostátní povinnosti České republiky zajistit minimální podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a ve snižování emisí skleníkových plynů. Celní úřad jako kontrolní orgán může zjistit porušení těchto povinností až po uplynutí ročního vykazovacího období, kdy však zajistit nápravu a uložit pokutu již není možné, neboť příslušný povinný subjekt již zanikl.

Obsah novely zákona o ochraně ovzduší:

  • Upřesňuje se, že do povinnosti přimíchávání biopaliv mohou být zohledněna pouze biopaliva, která byla na daňovém území ČR pro dopravní účely spotřebována a nebyla dosud do povinnosti přimíchávání biopaliv zohledněna.
  • Vkládají se nová ustanovení § 19a až 19e, která zavádějí povinnost přimíchávat určité minimální množství biopaliv za kalendářní čtvrtletí a stanoví zálohovou pokutu v případě nesplnění čtvrtletní povinnosti. Dodavatel pohonných hmot je tak nově povinen každé kalendářní čtvrtletí přimíchat minimálně 2,9 % bioethanolu do motorového benzínu a 4,2 % bionafty do motorové nafty. Podíl biopaliv odpovídá 70 % roční povinnosti. V případě nesplnění této čtvrtletní povinnosti zaplatí dodavatel pohonných hmot zálohovou pokutu ve výši 40 Kč za každý nedodaný litr biopaliva. V případě, že na konci roku splní roční povinnost, bude mu zálohová pokuta vrácena.
  • Ruší se § 19 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, který umožňoval započítávání podporovaných čistých a vysokoprocentních biopaliv do povinného přimíchávání biopaliv. Dle rozhodnutí Evropské komise by byla možnost započítávání podporovaných čistých a vysokoprocentních biopaliv do povinného přimíchávání biopaliv v rozporu s Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020, které jsou závazné pro všechny státní podpory od 1. ledna 2016.


Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí