zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové prováděcí nařízení Komise EU 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH vstupuje v platnost dne 26.1.2016

27.01.2016
Chemické látky
Nové prováděcí nařízení Komise EU 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH vstupuje v platnost dne 26.1.2016

V Úředním věstníku EU bylo dne 06. 01. 2016 zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) k nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH, které stanovuje zvláštní úkoly a povinnosti pro strany dohod v případě sdílení informací a souvisejících nákladů.


Hlavy II a III nařízení REACH obsahují pro účely registrace látek ustanovení, která vyžadují, aby výrobci a dovozci sdíleli údaje a společně předkládali informace Agentuře pro chemické látky (ECHA).

Zkušenosti, které získaly příslušné orgány v souvislosti s registračními lhůtami v letech 2010 a 2013 stanovenými v článku 23 nařízení REACH pro zavedené látky, i informace získané od zúčastněných stran přímo nebo během diskuze na semináři k REACH (10. -- 11. 12. 2013) naznačily, že ustanovení nařízení REACH týkající se sdílení a společného předkládání údajů nejsou využívána v plném rozsahu a jejich provádění nenaplňuje očekávání. Dále zkušenosti poukázaly na to, že poškozeny jsou tím zejména malé a střední podniky.

Aby systém sdílení údajů, zavedený nařízením REACH, fungoval efektivně, je třeba podporovat osvědčené postupy řízení a zajistit, aby dohody týkající se sdílení těchto údajů byly účinně prováděny. Proto by měla být pro účinné provádění nařízení REACH pro sdílení údajů stanovena pravidla.

Zásada "jedna látka, jedna registrace", která je základem hlavy II a III nařízení REACH, by měla být posílena tím, že se zdůrazní úloha agentury při zajišťování toho, aby veškeré předložené informace týkající se stejné látky byly součástí téže registrace (joint submission).

K naplnění a vyjasnění těchto požadavků bylo zpracováno nové legislativní opatření, nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH.

Nové prováděcí nařízení Komise:

  • definuje jasněji a přesněji (čl. 2 -- 4), co znamenají termíny spravedlivý, průhledný/transparentní a nediskriminační způsob sdílení údajů podle nařízení REACH.
  • uděluje Agentuře pro chemické látky (ECHA) mandát zajistit, aby všichni žadatelé o registraci stejné látky byli součástí společné registrace podle nařízení REACH.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku a nabývá účinnosti dne 26. 01. 2016.

ECHA v této souvislosti zaktualizuje IT nástroje, návazné a další podpůrné dokumenty.

Další informace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí