zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vycházky pro veřejnost ke Světovému dni mokřadů

05.02.2016
Příroda
Voda
Ekologická dovolená, cestování
Vycházky pro veřejnost ke Světovému dni mokřadů

2. února jsme si připoměli Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících, mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti připravila Česká společnost ornitologická sérii vycházek a přednášek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

Přidejte se dnes k nám a oslavte Světový den mokřadů!

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele - Česká společnost ornitologická (ČSO) letos po druhé organizuje vycházky za zimujícími ptáky. "Nyní se s námi můžete přesvědčit, že i v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu. Nedávné mrazy přilákaly do naší země zajímavé druhy, jsou tedy šance na opravdu pěkná pozorování," říká Katarína Slabeyová, koordinátorka ochrany mokřadů České společnosti ornitologické. Tyto vycházky jsou v pořadí již třetí sérií, kterou ČSO pro veřejnost pořádá - na přelomu dubna a května to je Vítání ptačího zpěvu a začátkem října pak Evropský festival ptactva. Většina akcí (ale ne všechny) proběhne o víkendu 6.-7. února, vycházky mohou být doplněny dodatečně, sledujte proto průběžné web ČSO. Informace o vycházkách najdete na http://cso.cz/index.php?ID=2867. "Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům," dodává Slabeyová.

Světový den mokřadů

Od roku 1997 se každý rok vládní instituce, nevládní organizace a skupiny občanů u příležitosti Světového dne mokřadů snaží zvýšit povědomí veřejnosti o významu a hodnotě mokřadů. Letošním tématem je hodnota mokřadů pro trvale udržitelné živobytí, s cílem poukázat na to, že ochrana mokřadů a rozvoj nemusí být konfliktními. Více než miliarda lidí je závislá na mokřadech, které jim poskytují obživu prostřednictvím rybolovu, zemědělství, transportu zboží a lidí, dodávky vody, cestovního ruchu apod.

Mokřady a budoucnost

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu, ale také pro lidi, a to mnoha způsoby. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. "Bohužel, mokřady jsou často vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor a proto vždy byly a naneštěstí stále jsou, terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu," konstatuje Slabeyová. Úbytek a degradace mokřadních biotopů má negativní vliv i na ptáky. V případě mnoha vodních a mokřadních druhů pozorujeme od 80. let minulého století významný pokles jejich počtů. V poslední době bývá stále více diskutovaný význam mokřadů v rámci adaptačních opatření na změnu klimatu. Jejich součástí bývá často navrhovaná právě výstavba nových a péče o stávající mokřady. "Doufáme, že se nám i v kontextu potřebné reakce na klimatické změny podaří zvrátit současný negativní trend, který se týká mokřadů a pomoci tak i jejich ptačím obyvatelům," uzavírá Slabeyová.

Na zjištění současného ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu je zaměřen i projekt Ministerstva životního prostředí "Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky" financovaný z EHP fondů 2009-2014. Česká společnost ornitologická je partnerem tohoto projektu a kromě aktivit na podporu zvyšování povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině se zabývá také zjištěním současného stavu a trendů vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků.

Ramsarská úmluva - trochu historie a současnost

Ramsarská úmluva nese název podle íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře, kde byla dne 2. února 1971 podepsána. Je nejstarší z moderních mezinárodních úmluv týkajících se životního prostředí. Její přijetí bylo iniciováno zeměmi a nevládními organizacemi, které byly znepokojeny zvyšujícím se úbytkem a degradací mokřadních biotopů pro vodní ptactvo. Z původního zaměření na ochranu mokřadů významných z hlediska vodního ptactva, se po určité době dospělo k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné užívání všech typů mokřadů.

Dnes má Ramsarská úmluva celkem 169 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na "Seznam mokřadů mezinárodního významu", který úmluva spravuje, a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá 2 208 mokřadů celého světa o celkové rozloze 210 mil ha. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad.

Zjistěte více o světových mokřadech

Akce pořádané v České republice nejsou samotné. Na stránce věnované Světovému dni mokřadů je ke dnešnímu dni registrováno více než 1000 akcí na celém světe! www.worldwetlandsday.org/map

Mladí lidé od 15 do 24 let se můžou zúčastnit fotosoutěže na letošní téma Světového dne mokřadů s možností vyhrát letenku na mokřad dle svého výběru. Soutěž začíná dnes a končí 2. března. www.worldwetlandsday.org/photo-contest

Na stránkách Ramsarské úmluvy a Světového dne mokřadů jsou k dispozici veškeré informace o úmluvě a mokřadech mezinárodního významu, i to, jak se zapojit a pomoct mokřadům.

Stránka Ramsarské úmluvy: www.ramsar.org

Mapa mokřadů mezinárodního významu: https://rsis.ramsar.org/

Stránka ke Světovému dni mokřadů: www.worldwetlandsday.org.

Stránky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.

Kontakty

Katarína Slabeyová, ČSO, ochrana mokřadů, slabeyova@birdlife.cz, 777 330 710

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, verm@birdlife.cz, 773 380 285

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
22
4. 2021
22.4-16.5.2021 - Festival, slavnost
Brno a okolí
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí