zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

15.02.2016
Obecné
Co projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0217_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 17. února 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Čtvrtek 18. února 2016, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

17. února 2016, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

?25. června 2015 PV - PE564.969v02-00

?29. října 2015 PV - PE573.041v01-00

?9.-10. listopadu 2015 PV - PE571.714v01-00

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin
o mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích
o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

5. Strategie EU pro alpský region

ENVI/8/04976

2015/2324(INI) COM(2015)0366

Navrhovatelka:

Renata Briano (S&D)

PA - PE575.216v01-00

Příslušný výbor:

REGI -

Mercedes Bresso (S&D)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. února 2016, 12:00

6. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

ENVI/8/05231

Navrhovatelka:

Marijana Petir (PPE)

PA - PE575.374v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. února 2016, 12:00

7. Označování energetické účinnosti štítky

ENVI/8/03967

***I 2015/0149(COD) COM(2015)0341 - C8-0189/2015

Navrhovatel:

Aldo Patriciello (PPE)

PA - PE573.039v02-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Dario Tamburrano (EFDD)

PR - PE575.138v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2016, 12:00

8. Výměna názorů s výkonným ředitelem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) Bernhardem Urlem

9. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU

ENVI/8/03527

2015/2340(INI)

Navrhovatel:

Miroslav Mikolášik (PPE)

PA - PE572.999v01-00

Příslušný výbor:

AFET* -

Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

PR - PE575.116v02-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. února 2016, 12:00

17. února 2016, 15:00-16:30

Neveřejná schůze

10. Schůze koordinátorů

17. února 2016, 16:30-18:30

*** Elektronické hlasování ***

11. Veterinární léčivé přípravky

ENVI/8/01652

***I 2014/0257(COD) COM(2014)0558 - C8-0164/2014

Zpravodajka:

Françoise Grosset?te (PPE)

PR - PE551.951v01-00
AM - PE551.949v01-00
AM - PE560.760v01-00
AM - PE560.753v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE - rozhodnutí: bez stanoviska

IMCO - rozhodnutí: bez stanoviska

AGRI

Marit Paulsen

AD - PE552.056v02-00
AM - PE557.134v01-00
AM - PE557.133v01-00

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. června 2015, 16:00

12. Změna nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

ENVI/8/01656

***I 2014/0256(COD) COM(2014)0557 - C8-0142/2014

Zpravodaj:

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

PR - PE552.048v01-00
AM - PE560.745v02-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE - rozhodnutí: bez stanoviska

IMCO - rozhodnutí: bez stanoviska

AGRI

Stanislav Polčák (PPE)

AD - PE552.060v02-00
AM - PE557.072v01-00

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. června 2015, 16:00

*** Konec elektronického hlasování ***

13. Výměna názorů se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o vypuknutí viru zika

18. února 2016, 9:00-12:30

14. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dnů 21. ledna a 17. února 2016

15. Výměna názorů s výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hansem Bruyninckxem

Veřejné slyšení, 10:30-12:30

16. Veřejné slyšení o návrhu reformy fáze IV systému obchodování s emisemi (ETS)

ENVI/8/05586

?viz samostatný návrh pořadu jednání

17. Různé

18. Příští schůze

?23. února 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí