zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Následné vodohohospodářské využití prostoru ložiska

16.02.2016
Geologie
Následné vodohohospodářské využití prostoru ložiska

Dotaz:

Jak rozumět a vykládat spojení ,,následné vodohohospodářské využití prostoru ložiska" v nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy?

Odpověď:

Pojem ,,následné vodohospodářské využití prostoru ložiska" uvedený v § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy (podle kterého se zákaz těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, nevztahuje na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska), je třeba vztáhnout především ke způsobům užívání vod v souladu s vodním zákonem a k účelu vodního zákona. Vodohospodářské využití je obecně řečeno takové využití daného území, které je v souladu s vodním zákonem, resp. ke kterému lze vydat příslušné správním akty podle vodního zákona. Především půjde o povolení k nakládání s vodami (§ 8 vodního zákona) a o povolení k vodním dílům (§ 55 vodního zákona). Při vydávání těchto povolení musí vodoprávní úřady vždy respektovat účel vodního zákona. Podle § 1 vodního zákona je jeho účelem chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Účelem zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Předpokládané vodohospodářské využití prostoru ložiska, k němuž bude vodoprávní úřad vydávat povolení (souhlas) podle vodního zákona, musí být v souladu i s ostatními právními předpisy, zejména pak předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí