zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference v Jindřichově Hradci k odpadům byla úspěšná

17.02.2016
Odpady
Urbánní ekologie
Konference v Jindřichově Hradci k odpadům byla úspěšná

V minulém týdnu proběhla v konferenční a přednáškové místnosti společnosti SOME v Jindřichově Hradci zajímavá a aktuální konference k oběma právě zveřejněným novým odpadovým zákonům.

Konference se pyšnila vysokou účastí, kdy již dvanáctý den po jejím vyhlášení byla kapacita 160 míst naplněná registrovanými účastníky. Finální účast byla dokonce 189 osob. Na začátku konference přítomné přivítal spolumajitej společnosti SOME pan Oldřich Šuhájek, jakožto hlavní organizátor akce. Následně začal odborný program.

MŽP prezentovalo nové zákony

Hlavním bodem této konference byly hned tři prezentace pracovníků ministerstva životního prostředí zaměřené jak na oba nové zákony, tak na evropský balíček oběhového hospodářství, ale také na probíhající přípravu plánů odpadového hospodářství krajů. Za ministerstvo životního prostředí přednášeli - ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart, jeho zástupce Jan Maršák a vedoucí oddělení zpětných odběrů Ladislav Trylč. Zástupci MŽP představili přítomným základní myšlenky a navrhované nastavení nového zákona o odpadech a nového zákona o výrobcích s ukončenou životností (komentář ČAOH zde). Byly sděleny i důvody a motivace MŽP k mnoha navrhovaným systémovým změnám doposud platného odpadového práva.

Diskuze k obsahu nových zákonů

Po obědě následovala prezentace ředitele spolupořádající České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky. Ten se ve své prezentaci věnoval jak potřebě brzkého respektování již vyhlášených nových evropských cílů, tak možným úskalím některých schvalovaných plánů odpadového hospodářství krajů (více zde 1, 2). Základním bodem prezentace však byly konkrétní vybrané části navrhovaného nového zákona o odpadech s praktickým komentářem souvislostí a možných dopadů předmětných opatření (změna definic - obchodník, zprostředkovatel, komunální odpad; povinné pojištění zařízení; problematické omezení zařízení na 5 let; zrušení mobilních zařízení kritizované mimo jiné mnoha komunálními technickými službami; změny v systému obecních poplatků, technické zabezpečení skládek, apod.). Více viz prezentace na konci tohoto článku.

Prostor v prezentaci byl věnován i komentáři a diskuzi o navrhovaných ekonomických nástrojích nového zákona. Speciální debata se zástupci MŽP proběhla i k otázce faktické reálnosti potřeby navrhovaného několikanásobného zdražení poplatků. Návrh je totiž předkládán v situaci, kdy míra skládkování již šest let každoročně klesá a kdy ČR má, jako jedna z velmi mála zemí v EU dokonce přijatý i zákaz skládkování, a to o 6 let dříve (rok 2024), než EU navrhuje jeho omezení na 10 % (rok 2030). Proč tedy ještě násobně navyšovat poplatky, když odpady na skládky v ČR nebudou moci? Diskuze účastníků a zástupců MŽP byla zajímavá a je pravděpodobné, že k vybraným bodům nového zákona bude pokračovat i v připomínkovém řízení a v dalších fázích schvalovacího procesu.

Pohled obcí, riziko navýšení nákladů obcí

Následovala prezentace předsedy Komise pro životní prostředí Sdružení místních samospráv, pana starosty Karla Ferschmanna s pohledem obcí na možná rizika navýšení nákladů odpadového hospodářství obcí. Je třeba prosazovat taková řešení, která budou v praxi funkční, budou ekonomicky smysluplná a nepovedou ke zbytečnému navyšování nakládů obcí. V prezentaci se věnoval také vyváženosti postavení obcí, kolektivních systémů a autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Vhodné způsoby nakládání s bioodpady

S další prezentací přispěla paní Květuše Hejátková ze společnosti ZERA. Její prezentace obsahovala řadu zajímavých informací a smysluplných doporučení týkajících se nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR. Společnost ZERA má s bioodpady široké a dlouhodobé zkušenosti a sama po mnoho let organizuje speciální odbornou a kvalitní konferenci zaměřenou právě na nakládání s bioodpady.

Odpady je třeba třídit a zpracovávat, funguje to

Poslední prezentací přispěl pan Klaus Marijzcuk zástupce společnosti KOMPTECH. Ten přítomné informoval o širokém spektru pozitivních zkušeností ze zahraničí, které se týkají provozu zařízení na třídění komunálních odpadů a využití vystupujících vytříděných složek. Jeho prezentace byla založena na konkrétních zkušenostech ze zahraničí z provozovaných zařízeních. Obsahovala i konkrétní číselné údaje o efektivitě nejmodernějších typů těchto zařízení, která jsou dodávána a provozována v mnoha zemích EU i světa.

Prezentace ke stažení

Česká asociace odpadového hospodářství přináší čtenářům svého webu pro informaci také jednotlivé prezentace z konference:

MŽP 1 - novy-zoo.pdf [ 272.21 kB ]

MŽP 2 - novy-zakon-o-vvuz.pdf [ 425.31 kB ]

MŽP 3 - obehove-hospodarstvi.pdf [ 448.51 kB ]

ČAOH - Caoh---nove-zakony-a-ekonomicke-nastaveni.pdf [ 989.08 kB ]

ZERA - cesty-bioodpadu--km.pdf [ 1.34 MB ]

KOMPTECH - cesta-odpadu---trideni-a-vyuziti-komptech.pdf [ 3.73 MB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí