zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

22.02.2016
Obecné
Politika
Co projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0223_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 23. února 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

23. února 2016, 9:00-11:00

Veřejné slyšení

1. Veřejné slyšení o testech skutečných emisí při jízdě

ENVI/8/05554

?viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

23. února 2016, 11:00-12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

5. Výměna názorů s úřadující ředitelkou ECDC paní Andreou AMMONOVOU

6. Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU)

ENVI/8/03963

2015/2232(INI)

Navrhovatel:

Peter Liese (PPE)

PA - PE576.724v02-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Markus Pieper (PPE)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2016, 12:00

23. února 2016, 15:00-18:30

*** Elektronické hlasování ***

7. Povinné označování země nebo místa původu u některých potravin

ENVI/8/05466

Spoluzpravodajové:

Renate Sommer (PPE)
Glenis Willmott (S&D)
Julie Girling (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Mich?le Rivasi (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Matteo Salvini (ENF)

QO - PE575.145v01-00

?schválení otázek k ústnímu zodpovězení

8. Epidemie viru Zika

ENVI/8/05682

Spoluzpravodajové:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
Matthias Groote (S&D)
Bolesław G. Piecha (ECR)
José Inácio Faria (ALDE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení

*** Konec elektronického hlasování ***

9. Povinné označování země nebo místa původu u některých potravin

ENVI/8/05683

Spoluzpravodajové:

Glenis Willmott (S&D)
Julie Girling (ECR)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Mich?le Rivasi (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Matteo Salvini (ENF)

RE - PE575.147v01-00

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2016, 12:00

10. Provádění právních předpisů v oblasti zdraví

ENVI/8/05541

?výměna názorů se zástupci Komise o přeshraniční zdravotní péči

11. Epidemie viru Zika

ENVI/8/05682

Spoluzpravodajové:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
Matthias Groote (S&D)
Bolesław G. Piecha (ECR)
José Inácio Faria (ALDE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Joëlle Mélin (ENF)

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2016, 12:00

12. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku při zřizování chráněných mořských oblastí (podle článku 21 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 2008/56/ES)

COM(2015)0481

o výměna názorů s Komisí

13. Různé

14. Příští schůze

?16.-17. března 2016 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí