zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové právní předpisy optimalizují péči o spalinové cesty

30.03.2016
Ovzduší
Legislativa
Nové právní předpisy optimalizují péči o spalinové cesty

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od začátku roku 2016 provádějí podle nových právních předpisů.

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti, které upravovalo toto nařízení,od začátku roku 2016 vycházejíze Zákona č. 133/1985Sb.,o požární ochraně, a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest z Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákon a nová vyhláška nenařizují provozovatelům spalinových cest žádné nové povinnosti nad rámec původního předpisu.Naopak v řadě případů umožňují jejich zmírněnína základě důkladné analýzy poznatků a zkušeností z předchozích let.Například
u kondenzačních plynových spotřebičů lzeprodloužit frekvenci čištění a kontrol spalinových cest ažna 1xza 2 roky.

Zákon mimo práv a povinností obsahuje i definice pojmů. Upřesňujenapříklad, kdo je oprávněnou osobou nebo co je to spalinová cesta (dutina určená k odvodu spalin do volnéhoovzduší).Zároveňstanovuje podmínky, které je nutné dodržet, aby byl provoz spalinových cest bezpečný.

Vyhláškapopisuje způsob čištění, kontroly a revize spalinové cesty.V přílohách jsou uvedeny lhůty čištění a kontrol spalinových cest pro různé druhy paliv, včetně vysvětlivek a podmínek, a vzory zpráv o provedení čištění, kontroly a revize spalinové cesty.

V případě, že čištění, kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě, může být oprávněné osobě podle požárního zákonauložena pokuta až ve výši 50000 Kč. Oprávněnou osobou se rozumí v případě čištění a kontroly držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě revize revizní technik spalinových cest. U vlastníka nebo provozovatele objektu, který je zároveň právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s požárním zákonem, jemaximálně výše pokuty stanovena na 100000 Kč.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků České republiky proto vítá veškeré legislativní změny, které povedou k odpovědnějšímu chování uživatelů i profesionálnějším službám kominíků.Uvedené právní předpisy mezi takové patří.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí