zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Registrační dokumentace budou znovu přezkoumány, zda nejsou v rozporu s principem nařízení REACH - jedna látka, jedna registrace

26.04.2016
Chemické látky
Registrační dokumentace budou znovu přezkoumány, zda nejsou v rozporu s principem nařízení REACH - jedna látka, jedna registrace

ECHA znovu přezkoumá úplnost některých, již dříve kontrolovaných registračních dokumentací podle nařízení REACH.

První sada registračních dokumentací, která bude z hlediska principu "jedna látka, jedna registrace" přezkoumávána, se týká chemické látky -- dřevěné uhlí. Registrace pro dřevěné uhlí jsou také předmětem rozhodnutí Odvolacího výboru ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) k odvolání A--022--2013. ECHA nyní nově provede kontrolu úplnosti individuálně zaslaných registračních dokumentací pro dřevěné uhlí a ujistí se, zdali se staly součástí existujícího "společného předložení/joint submission".

Kromě toho ECHA připravuje retroaktivní kontrolu všech registračních dokumentací, u kterých může být porušen princip nařízení REACH "jedna látka, jedna registrace".

To znamená, že cca 700 individuálních registračních dokumentací zaslaných podle nařízení REACH bude znovu otevřeno (tj. cca 1,5 % ze všech dosud zaslaných registrací). Zároveň ECHA překontroluje úplnost registračních dokumentací, aby si ověřila, že poskytnuté informace jsou smysluplné.

Společnostem/podnikatelským subjektům (registrantům) se proto doporučuje:

  • zkontrolovat si platnost informací zaslaných ECHA a ujistit se, že princip "jedna látka, jedna registrace" je dodržen a
  • také proaktivně aktualizovat své registrační dokumentace, pokud je to nutné, co nejdříve.

Zjistí--li ECHA při retroaktivní kontrole, že registrační dokumentace je nekompletní, obdrží registrant dostatečný časový prostor na aktualizaci registrační dokumentace o chybějící informace. To si také může vyžádat diskuzi o zapojení se do společného předložení registrační dokumentace pro stejnou chemickou látku.

Budou--li registrantem/registranty poskytnuty informace ve stanoveném termínu a splněny povinnosti týkající se společného předložení, budou moci působit na trhu bez přerušení. Jinak ztratí registrace svoji platnost a podnikatelský subjekt ztrácí s danou látkou přístup na trh.

Helpdesk ECHA bude nápomocen podnikatelským subjektům, které se budou chtít připojit ke společnému zasílání nebo sdílení údajů. Jestliže vyjednávání o sdílení údajů a připojení se ke společnému zaslání přes veškerou snahu o dosažení dohody selžou, registranti mohou soubor sdílených údajů diskutovat s ECHA bezplatně.

Souvislosti

ECHA přijala a plánuje řadu opatření, která posílí povinnost společného zasílání registračních dokumentací a kontrolu úplnosti. Po přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů podle nařízení REACH a jeho vstoupení v platnost provedla ECHA technické změny v REACH--IT, aby zajistila, že nebudou zasílány samostatně nové registrační dokumentace, pokud již existuje registrace pro stejnou chemickou látku.

Kromě toho bude během tohoto roku uvedena do provozu nová verze REACH--IT, v rámci které bude zdokonalena automatická kontrola úplnosti. Revidovaná kontrola úplnosti bude obsahovat manuální verifikaci určitých položek údajů, které nemohly být zkontrolovány automaticky. To zabrání registrantům nových registrací a při aktualizaci již existujících registrací zneužít systém předáním nepodstatných informací a obejít tak požadavky na informace.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí