zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná zítra Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

25.04.2016
Obecné
Co projedná zítra Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0426_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 26. dubna 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

26. dubna 2016, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Výměna názorů s Vytenisem Andriukaitisem, komisařem pro pro zdraví a bezpečnost potravin, v rámci strukturovaného dialogu

4. Odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

ENVI/8/05232

2015/2352(INI) COM(2015)0422

Navrhovatel:

Nikos Androulakis (S&D)

PA - PE575.123v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. května 2016, 12:00

5. Provádění právních předpisů v oblasti zdraví

ENVI/8/05541

?výměna názorů se zástupci Komise o směrnici o tabákových výrobcích

26. dubna 2016, 15:00-17:15

6. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o snížení vnitrostátních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES
o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin

*** Elektronické hlasování ***

7. Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích

ENVI/8/01933

***I 2014/0268(COD) COM(2014)0581 - C8-0168/2014

Zpravodajka:

Elisabetta Gardini (PPE)

RR - PE557.123v02-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

IMCO -

Jiří Pospíšil (PPE)

AD - PE549.464v02-00
AM - PE551.924v01-00

?hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

8. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

ENVI/8/05231

Navrhovatelka:

Marijana Petir (PPE)

PA - PE575.374v01-00
AM - PE577.083v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. února 2016, 12:00

9. Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU)

ENVI/8/03963

2015/2232(INI)

Navrhovatel:

Peter Liese (PPE)

PA - PE576.724v02-00
AM - PE578.665v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Markus Pieper (PPE)

PR - PE575.188v01-00
AM - PE578.778v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2016, 12:00

10. Označování energetické účinnosti štítky

ENVI/8/03967

***I 2015/0149(COD) COM(2015)0341 - C8-0189/2015

Navrhovatel:

Aldo Patriciello (PPE)

PA - PE573.039v02-00
AM - PE578.541v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Dario Tamburrano (EFDD)

PR - PE575.138v02-00
AM - PE578.669v01-00
AM - PE578.725v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2016, 12:00

11. Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014-2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise

ENVI/8/05237

2015/2353(INI)

Navrhovatel:

Francesc Gambús (PPE)

PA - PE575.217v01-00
AM - PE580.568v01-00

Příslušný výbor:

BUDG -

Jan Olbrycht (PPE)
Isabelle Thomas (S&D)

PR - PE580.444v01-00
DT - PE572.902v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. dubna 2016, 12:00

12. Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu

ENVI/8/05797

2015/2258(INI)

Navrhovatelka:

Nessa Childers (S&D)

PA - PE577.058v01-00
AM - PE580.427v01-00

Příslušný výbor:

EMPL* -

Helga Stevens (ECR)

PR - PE578.465v01-00
AM - PE580.577v01-00
DT - PE576.727v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. dubna 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

26. dubna 2016, 17:15-18:30

13. Výměna názorů s Violetou Bulcovou, komisařkou pro dopravu, o možnosti celosvětového tržního opatření ke snížení emisí z mezinárodní letecké dopravy, které by vypracovala Mezinárodní organizace pro civilní letectví

14. Různé

15. Příští schůze

?23. května 2016, 15:00-18:30 (Brusel)

?24. května 2016, 9:00-12:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí